Nieuws2021-09-15T07:15:04+00:00
Logo Cultuurhuis Delft

Stront Zat bij Zegwaard

8 novem­ber 2021|

René speel­de de voor­stel­ling Stront Zat voor zijn collega’s van Zeg­waard. Een voor­stel­ling waar­in zijn werk als ont­stop­per een belang­rij­ke rol speelt. 

Juni­or Cultuur-coach

8 novem­ber 2021|

Wil je iets doen voor jouw wijk? Houd je van muziek, dans, the­a­ter of streetart? En ben je tus­sen de 20 en 25 jaar? Dan zoekt het Cul­tuur­huis Delft jou!

Zomer in the culture

22 juli 2021|

Zes weken lang ple­zier in buurt­cen­trum The Cul­tu­re! Van 19 juli t/m 28 augus­tus. Er is van alles te doen voor kin­de­ren, tie­ners en jon­ge­ren. Doe je mee?

Mini Scratch Concert

12 juli 2021|

Zater­dag 31 juli zin­gen 50 ama­teur­zan­gers muziek van com­po­nis­ten uit de ‘nieu­we wereld’. I.s.m. Delft Cham­ber Music Fes­ti­val en Kwe­kers uit de Kunst. 

Video: terug­blik 2020

11 janu­a­ri 2021|

Kijk mee met een mooie after­mo­vie van alle acti­vi­tei­ten in 2020 bij Cul­tuur­huis Bui­ten­hof! Ook geven we een voor­uit­blik op de agen­da van 2021.

Muziek­les in de Buitenhof

14 decem­ber 2020|

Van­af juli 2021 star­ten we met Muziek in de Bui­ten­hof! Kies voor zang, gitaar of pia­no! Schrijf je nu alvast in en zodra het kan gaan we van start!

Cultuur(t)huis Doos Expositie

4 sep­tem­ber 2020|

Delft­se ver­ha­len uit de lock­down peri­o­de van bewo­ners uit de Bui­ten­hof en de Voor­hof wor­den ver­beeld in de expo­si­tie van de Cultuur(t)huis doos. 

Muts & Co gaat weer van start!

1 sep­tem­ber 2020|

Iede­re maan­dag van­af 10:30 kun je in de Woon­ka­mer van Abts­wou­de Bloeit mee brei­en met de dames van de brei­club ‘Muts & Co’. Brei je mee?

Vakan­tie­Doe­Boek Buitenhof

15 juli 2020|

Het Vakan­tie­Doe­Boek van de Bui­ten­hof, voor jong en oud! Met raad­sels, knut­sels, schat­kaar­ten en veel meer! Haal het op bij Del­fia of KopieKoffie.

Zomer­we­ken bij Delfia

15 juli 2020|

Iede­re week leu­ke work­shops bij Del­fia op de don­der­dag voor kin­de­ren van 6 t/m 12 jaar! Er zijn iede­re week 30 plek­ken, dus geef je op tijd op.

Rond-Je Cul­tuur­huis

29 juni 2020|

Met het pro­gram­ma Rond-Je Cul­tuur­huis brach­ten wij muziek bij de bewo­ners van Die Bui­ten­weye, Delf­sho­ven en Abts­wou­de Bloeit!

Heer­lijk buurtsoepie

23 juni 2020|

Iede­re week wordt er van­uit het Cul­tuur­huis een heer­lijk buurt­soe­pie gemaakt. Lees mee met de heer­lij­ke soep­re­cep­ten van Kezi­ban en Emel.

Recep­ten uit het hart

9 juni 2020|

Het nieu­we recept uit het ♡ van een wijk­be­wo­ner staat weer onli­ne: Eet jij deze week ook de heer­lij­ke Turk­se yog­hurt­soep van Nurhayat?

Nieuws­brief

Meld je aan voor onze nieuws­brief en blijf op de hoog­te van het laat­ste nieuws    Ga naar de bovenkant