FAQ items aan het laden...
Nieuws2022-04-05T12:40:39+02:00

Dans­work­shop Alienated

24 mei 2023|

Op zater­dag 3 juni geeft dans­col­lec­tief Alie­na­ted een gra­tis dans­work­shop bij Cul­tuur­huis Delft. De work­shop is geschikt voor alle leef­tij­den en voor alle niveaus. 

Work­shops keramiek

19 april 2023|

In vijf och­ten­den ga aan de slag met klei, deco­re­ren en gla­zu­ren. Je kunst­werk wordt getoond in een expo­si­tie tij­dens de Delft­se Kera­miek Dagen. 

Hel­een geeft pianoles

19 april 2023|

Hel­een geeft kin­de­ren van 6 t/m 18 jaar pia­no­les­sen in wijk­cen­trum Bui­ten­ge­woon. Voor een kijk­je ach­ter de scher­men stel­den we haar drie vragen. 

Open Stu­dio op dinsdag

23 maart 2023|

Sinds de start van Open Stu­dio Delft in 2021 heeft dit ini­ti­a­tief zich door­ont­wik­keld tot dé muzi­ka­le broed­plaats van Delft. Benieuwd wel­ke stap­pen er al zijn gezet?

Kleed van Delft onthult

22 maart 2023|

Bart Gor­ter weef­de met 60 Delf­te­na­ren het Kleed van Delft. Het resul­taat is een meters­lang kleed vol ver­ha­len, dat zater­dag 18 maart cadeau werd gege­ven aan de stad.

Michael geeft gitaarles

23 febru­a­ri 2023|

Michael geeft kin­de­ren van 6 t/m 18 jaar gitaar­les­sen in wijk­cen­trum Bui­ten­ge­woon. Voor een kijk­je ach­ter de scher­men stel­den we hem vier vragen. 

Stads­col­lec­tie Textiel

10 novem­ber 2022|

Wet­hou­der Karin Schre­der­hof open­de de expo­si­tie Stads­col­lec­tie Tex­tiel in 38CC. Deze ten­toon­stel­ling is onder­deel van het stads­pro­ject Woord & Draad. 

Ont­dek de magie van textiel

2 novem­ber 2022|

In de muzi­ka­le ver­tel­voor­stel­ling Woord & Draad zin­gen, spe­len en ver­tel­len 10 Delf­te­na­ren hun per­soon­lij­ke ver­haal. Ver­we­ven met hun lief­de voor textiel.

015 Girls Only in de Buitenhof

30 sep­tem­ber 2022|

Nieuw! Voort­aan is de maan­dag­mid­dag in wijk­cen­trum Bui­ten­Ge­woon girls only! Spe­ci­aal voor mei­den van 13 – 18 jaar uit de Bui­ten­hof. Sport, chil­len en creativiteit.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws
Ga naar de bovenkant