Nieuws2020-04-22T11:56:20+00:00
Logo Cultuurhuis Delft

Buren­dag 2020

21 sep­tem­ber 2020|

We vie­ren Buren­dag op vijf loca­ties in de Bui­ten­hof en Voor­hof. Nieuws­gie­rig! Kom dan bij ons buur­ten.

Vakan­tie Doe­Boek

15 juli 2020|

Het Vakan­tie­Doe­Boek van de Bui­ten­hof, voor jong en oud! Heb je het boek nog niet kom het opha­len bij Del­fia of bij Kopie­Kof­fie

Rond-Je Cul­tuur­huis

29 juni 2020|

Met het pro­gram­ma Rond-Je Cul­tuur­huis brach­ten wij muziek bij de bewo­ners van Die Bui­ten­weye, Delf­sho­ven en Abts­wou­de Bloeit! Samen met Daan de Jong, Iris van der Made, Tom Vro­lijk, Mar­lon Pichel en Jet van der Steen.

Heer­lijk Buurt­soe­pie

23 juni 2020|

Iede­re week wordt er van­uit het Cul­tuur­huis een heer­lijk wijk­soe­pie gemaakt. Een samen­wer­kings­pro­ject van Delft voor Elkaar en de Real Soci­al. Kijk hier voor de heer­lijk soep recep­ten van Kezi­ban en Emel

Maak ken­nis met Moen

9 juni 2020|

Sinds 1 juni is Moen toe­ge­tre­den aan ons team. En daar zijn we heel blij mee! Maak ken­nis met onze Moen en later zal zij wat meer ver­tel­len over haar rol als soci­aal kwar­tier­ma­ker in de Bui­ten­hof.

Recep­ten uit het hart

9 juni 2020|

Om de twee weken is er weer een heer­lijk recept met ver­haal uit het ♡ van een wijk­be­wo­ner uit de Bui­ten­hof of Voor­hof. Eet jij deze week de heer­lij­ke Turk­se yog­hurt soep van Nur­hay­at.…

Wel­kom Fem­ke!

20 april 2020|

Naast onze nieu­we web­si­te en huis­stijl heeft Cul­tuur­huis Delft ook ver­nieu­wing in het team en zijn we een pro­gram­ma­ma­ker rij­ker! Benieuwd wie we in huis heb­ben geno­men?

Go to Top