FAQ items aan het laden...
Nieuws2022-04-05T12:40:39+02:00

De boom van Vrije Vogels

13 juni 2024|

Vrij Ver­telt is een per­for­man­ce met ver­ha­len over vrij­heid, ver­teld en ver­beeld door en voor Delf­te­na­ren op zater­dag 29 juni. Voor­af­gaand aan de voor­stel­ling rei­zen we door de wijk met de Boom van Vrij Vogels.

Work­shop Jazz

1 mei 2024|

Op 14 mei geeft het Delft­se Sun­ri­se Trio een work­shop Jazz voor begin­nen­de en erva­ren muzi­kan­ten. Er wordt gestart en afge­slo­ten met een mini con­cert. Zien we je dan? 

Muziek in de wijken

25 april 2024|

Cul­tuur­huis Delft en De VAK slaan de han­den ineen om zoveel moge­lijk Delf­te­na­ren in aan­ra­king te laten komen met muziek. De start zijn de muziek­les­sen in de wijk Buitenhof. 

Muzi­kaal vertelprogramma

24 april 2024|

Kom op don­der­dag 9 mei (Hemel­vaarts­dag) bij Cul­tuur­huis Delft luis­te­ren naar de per­soon­lij­ke ver­ha­len van stads­ge­no­ten, live bege­leid door muzi­kan­ten van de Open Studio. 

De Cul­tu­re Club breidt uit!

15 febru­a­ri 2024|

De acti­vi­tei­ten voor kin­de­ren bij Cul­tuur­huis Delft orga­ni­se­ren we onder de naam Cul­tu­re Club. Van­af nu vin­den deze niet alleen plaats in de Bui­ten­hof maar ook in de Voorhof!

Vrou­wen­dag 2024 in de Buitenhof

14 febru­a­ri 2024|

Op vrij­dag 8 maart vie­ren we Inter­na­ti­o­na­le Vrou­wen­dag 2024 in de Bui­ten­hof. Van 10.00 tot 20.00 uur is er van alles te doen. Kom jij ook een kijk­je nemen op deze fees­te­lij­ke dag? 

High­light x Cultuurhuis

8 febru­a­ri 2024|

Van­uit Cul­tuur­huis Delft werk­ten Stu­dio 015 en Open Stu­dio Delft mee aan een licht­in­stal­la­tie op High­light Delft dat van 15 tot 17 febru­a­ri te zien is in OPEN. Kom je ook kijken?

Mas­ter­class fysiek theater

31 janu­a­ri 2024|

Gek op the­a­ter en toe aan een vol­gen­de uit­da­ging? Of heb je nog totaal geen erva­ring op het podi­um, maar wel zin om eens iets nieuws te pro­be­ren? Zet dan woens­dag 14 febru­a­ri in je agenda!

Her­in­ne­rin­gen in steen

31 janu­a­ri 2024|

Luis­ter de makers met hun eigen stem het ver­haal ach­ter hun kunst­werk van kera­miek ver­tel­len. De ver­ha­len ver­die­nen het om gehoord te wor­den en zijn daar­om hier onli­ne te horen. 

Muziek over­brugt verschillen

18 janu­a­ri 2024|

In het tijd­schrift Delfts Leven van De Laat­ste Eer ver­scheen een arti­kel over de Open Stu­dio van Cul­tuur­huis Delft. Het bena­drukt de ver­bin­den­de kracht van samen musiceren. 

Patro­nen in kera­miek en textiel

17 janu­a­ri 2024|

Het Cre­a­tief Ate­lier Cul­tuur­huis gaat aan de slag met patro­nen. Die vind je over­al om je heen; in kunst, archi­tec­tuur, kle­ding, ser­vies, behang en natuur. En heb­ben een rij­ke cul­tu­re­le geschiedenis.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws
Ga naar de bovenkant