FAQ items aan het laden...
Nieuws2022-04-05T12:40:39+02:00

De Cul­tu­re Club breidt uit!

15 febru­a­ri 2024|

De acti­vi­tei­ten voor kin­de­ren bij Cul­tuur­huis Delft orga­ni­se­ren we onder de naam Cul­tu­re Club. Van­af nu vin­den deze niet alleen plaats in de Bui­ten­hof maar ook in de Voorhof!

Vrou­wen­dag 2024 in de Buitenhof

14 febru­a­ri 2024|

Op vrij­dag 8 maart vie­ren we Inter­na­ti­o­na­le Vrou­wen­dag 2024 in de Bui­ten­hof. Van 10.00 tot 20.00 uur is er van alles te doen. Kom jij ook een kijk­je nemen op deze fees­te­lij­ke dag? 

High­light x Cultuurhuis

8 febru­a­ri 2024|

Van­uit Cul­tuur­huis Delft werk­ten Stu­dio 015 en Open Stu­dio Delft mee aan een licht­in­stal­la­tie op High­light Delft dat van 15 tot 17 febru­a­ri te zien is in OPEN. Kom je ook kijken?

Mas­ter­class fysiek theater

31 janu­a­ri 2024|

Gek op the­a­ter en toe aan een vol­gen­de uit­da­ging? Of heb je nog totaal geen erva­ring op het podi­um, maar wel zin om eens iets nieuws te pro­be­ren? Zet dan woens­dag 14 febru­a­ri in je agenda!

Her­in­ne­rin­gen in steen

31 janu­a­ri 2024|

Luis­ter de makers met hun eigen stem het ver­haal ach­ter hun kunst­werk van kera­miek ver­tel­len. De ver­ha­len ver­die­nen het om gehoord te wor­den en zijn daar­om hier onli­ne te horen. 

Muziek over­brugt verschillen

18 janu­a­ri 2024|

In het tijd­schrift Delfts Leven van De Laat­ste Eer ver­scheen een arti­kel over de Open Stu­dio van Cul­tuur­huis Delft. Het bena­drukt de ver­bin­den­de kracht van samen musiceren. 

Patro­nen in kera­miek en textiel

17 janu­a­ri 2024|

Het Cre­a­tief Ate­lier Cul­tuur­huis gaat aan de slag met patro­nen. Die vind je over­al om je heen; in kunst, archi­tec­tuur, kle­ding, ser­vies, behang en natuur. En heb­ben een rij­ke cul­tu­re­le geschiedenis.

Jan Schoon­ho­ven en Yuro Moniz

12 janu­a­ri 2024|

Bewon­der in febru­a­ri werk uit het Cre­a­tief Ate­lier! De wer­ken geïn­spi­reerd op de kunst van Schoon­ho­ven zie je in DOK Voor­hof en kera­miek gemaakt met kun­ste­naar Yuro Moniz in Muse­um Prin­sen­hof Delft. 

My Clog has Fleas speelt ukelele

10 janu­a­ri 2024|

In 2024 start de uke­le­le-groep ‘My Clog has Fleas’ met sing-along avon­den in Abts­wou­de Bloeit. Er is bij deze gezel­li­ge groep ook weer ruim­te voor nieu­we deel­ne­mers. Kom langs en speel mee!

Cul­tuur­huis Delft in December

6 decem­ber 2023|

De vol­le decem­ber­maand is aan­ge­bro­ken. Van­uit Cul­tuur­huis Delft heb­ben we drie prach­ti­ge events op de agen­da staan in decem­ber, waar het team van Cul­tuur­huis je van har­te voor uitnodigt! 

Anke ver­telt over Stu­dio 015

14 novem­ber 2023|

Anke is jon­ge­ren­wer­ker en team­lei­der bij The Mall, de plek waar Stu­dio 015 cre­a­tie­ve work­shops voor mei­den van 10 – 17 jaar orga­ni­seert. Waar­om pas­sen deze ini­ti­a­tie­ven zo goed bij elkaar?

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws
Ga naar de bovenkant