Logo Cultuurhuis Delft

Over ons

Het Cul­tuur­huis Delft brengt men­sen bij elkaar. Ver­bin­den en (mee)maken: twee sleu­tel­woor­den waar het Cul­tuur­huis Delft voor staat. Waar men­sen samen­ko­men gebeurt iets. Daar draait het om bij een Cul­tuur­huis. Onze acti­vi­tei­ten zijn cul­tu­reel, cre­a­tief, edu­ca­tief en infor­ma­tief, voor jong en oud.

Orga­ni­sa­tie

De ini­ti­a­tief­ne­mers zijn de Stich­ting Delfts­Peil, Stich­ting CanIdream en De VAK cen­trum voor de kun­sten. Deze par­tij­en hou­den zich nu al op ver­schil­len­de manie­ren bezig met cul­tuur, cul­tuur­par­ti­ci­pa­tie, talen­t­ont­wik­ke­ling en het empo­we­ren van men­sen in Delft.
Marjet Roerink
Marjet Roerinkpro­gram­ma­ma­ker Abts­wou­de Bloeit
Wessel Klootwijk
Wessel Klootwijkpro­gram­ma­ma­ker Voorhof
Angela Kok
Angela Kokpro­gram­ma­ma­ker Buitenhof
Nathalie van der Hak
Nathalie van der Hakpro­gram­ma­lei­der
Marlene Vreeke
Marlene VreekeZake­lijk leider
Suzanne Vissers
Suzanne VissersPro­ject­lei­der
Moen Mangroe
Moen MangroeSoci­aal kwartiermaker
Annemarie Oorthuizen
Annemarie OorthuizenMar­ke­ting en Communicatie

Mede mogelijk gemaakt door: