Home2022-01-20T10:59:18+00:00
Logo Cultuurhuis Delft

Cul­tuur voor iedereen

Het Cul­tuur­huis Delft brengt men­sen bij elkaar. Ver­bin­den en (mee)maken: twee sleu­tel­woor­den waar het Cul­tuur­huis Delft voor staat. Waar men­sen samen­ko­men gebeurt iets. Daar draait het om bij een Cul­tuur­huis. Onze acti­vi­tei­ten zijn cul­tu­reel, cre­a­tief, edu­ca­tief en infor­ma­tief, voor jong en oud.

"Het Cultuurhuis is er nu even niet maar zal er wel voor je zijn! Wij brengen komende tijd CultuurThuis."

- Team Cultuurhuis Delft, Marjet, Femke, Angela, Nathalie en Marlene

"Het bulkt van het talent in Abtswoude. Het enthousiasme, de bezieling en energie spatten ervan af. Allemaal gevoed door projecten die niet alleen verbinding uitbeelden, met respect voor het individu, maar vooral laat zien hoe kleurrijk wij samen kunnen zijn. Samen sterk. Verbinden en liefde zijn ten slotte de redenen van ons bestaan!"

- Gerrit, ex-bewoner Abtswoude

"Het bulkt van het talent in Abtswoude. Het enthousiasme, de bezieling en energie spatten ervan af. Allemaal gevoed door projecten die niet alleen verbinding uitbeelden, met respect voor het individu, maar vooral laat zien hoe kleurrijk wij samen kunnen zijn. Samen sterk. Verbinden en liefde zijn ten slotte de redenen van ons bestaan!"

- Gerrit, ex-bewoner Abtswoude

"Vanuit Canidream doen wij aan talentontwikkeling via sport en cultuur. Juist de jongeren uit kwetsbare omgevingen hebben baat bij culturele vorming, het helpt hen om gehoord te worden, om hun eigen verhaal te kunnen delen met anderen. Als stichting zijn wij dan ook verheugd om deel uit te maken van het Delftse Cultuurhuis Collectief."

- Glenn H.S. Weisz, Canidream

De agen­da van december

1 decem­ber 2021|

De meest recen­te coron­a­maat­re­ge­len zor­gen ervoor dat we een aan­tal acti­vi­tei­ten moe­ten aan­pas­sen. Bekijk hier wat er anders is of niet door kan gaan. 

Nieuws­brief

Meld je aan voor onze nieuws­brief en blijf op de hoog­te van het laat­ste nieuws  Programma

  Cultuurhuis Delft biedt activiteiten aan voor iedereen
  Bekijk het programma

  Con­tact

  Heb je vra­gen of wil je meer weten?
  Neem con­tact met ons op!

   Cultuurhuis Delft is een initiatief van:

   Ga naar de bovenkant