FAQ items aan het laden...
Nieuws2022-04-05T12:40:39+00:00

Haken, weven, gezelligheid

10 febru­a­ri 2022|

Van­af zater­dag 12 maart start Fun­da Gocer met hand­werk­avon­den. Voor ieder­een die het leuk vindt om te haken en weven. Erva­ring is niet ver­eist, de gezel­lig­heid staat voorop. 

De agen­da van februari

26 janu­a­ri 2022|

In febru­a­ri staat er weer een bom­vol cul­tu­reel pro­gram­ma voor je klaar in Voor­hof en Bui­ten­hof. Muziek, the­a­ter, dis­co, kunst en ont­moe­ting, voor jong en oud. Zien we je snel? 

De agen­da van december

1 decem­ber 2021|

De meest recen­te coron­a­maat­re­ge­len zor­gen ervoor dat we een aan­tal acti­vi­tei­ten moe­ten aan­pas­sen. Bekijk hier wat er anders is of niet door kan gaan. 

Stront Zat bij Zegwaard

8 novem­ber 2021|

René speel­de de voor­stel­ling Stront Zat voor zijn collega’s van Zeg­waard. Een voor­stel­ling waar­in zijn werk als ont­stop­per een belang­rij­ke rol speelt. 

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Ga naar de bovenkant