FAQ items aan het laden...
Nieuws2022-04-05T12:40:39+02:00

Zomer­stop Cultuurhuis

12 juli 2023|

De zomer­va­kan­tie is begon­nen en ook bij Cul­tuur­huis Delft gaan we er even tus­sen­uit. Maar we kij­ken ook alweer voor­uit naar de acti­vi­tei­ten na de zomer! 

Dans­work­shop Alienated

24 mei 2023|

Op zater­dag 3 juni geeft dans­col­lec­tief Alie­na­ted een gra­tis dans­work­shop bij Cul­tuur­huis Delft. De work­shop is geschikt voor alle leef­tij­den en voor alle niveaus. 

Work­shops keramiek

19 april 2023|

In vijf och­ten­den ga aan de slag met klei, deco­re­ren en gla­zu­ren. Je kunst­werk wordt getoond in een expo­si­tie tij­dens de Delft­se Kera­miek Dagen. 

Hel­een geeft pianoles

19 april 2023|

Hel­een geeft kin­de­ren van 6 t/m 18 jaar pia­no­les­sen in wijk­cen­trum Bui­ten­ge­woon. Voor een kijk­je ach­ter de scher­men stel­den we haar drie vragen. 

Open Stu­dio op dinsdag

23 maart 2023|

Sinds de start van Open Stu­dio Delft in 2021 heeft dit ini­ti­a­tief zich door­ont­wik­keld tot dé muzi­ka­le broed­plaats van Delft. Benieuwd wel­ke stap­pen er al zijn gezet?

Kleed van Delft onthult

22 maart 2023|

Bart Gor­ter weef­de met 60 Delf­te­na­ren het Kleed van Delft. Het resul­taat is een meters­lang kleed vol ver­ha­len, dat zater­dag 18 maart cadeau werd gege­ven aan de stad.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws
Ga naar de bovenkant