Terug naar overzicht

Programma na de zomer

Heb je in je agen­da na de zomer nog ruim­te voor leu­ke acti­vi­tei­ten? Een deel van ons pro­gram­ma is al bekend en zet­ten we alvast voor je op een rij. Onze pro­gram­me­ring ont­staat ook via men­sen die ons over hun idee ver­tel­len. Heb jij ook een idee? Stuur ons dan eens een bericht­je. We kij­ken ernaar uit je weer te ont­moe­ten na de zomer! 

Cre­a­tief Ate­lier Cul­tuur­huis Delft

Van­af 3 sep­tem­ber star­ten de cre­a­tie­ve work­shops voor vrou­wen uit de wij­ken Bui­ten­hof en Voor­hof. Heb je zin om in een gezel­li­ge groep cre­a­tief aan de slag te gaan? Kom dan zeker langs! 

Alle infor­ma­tie op een rij

 • Wan­neer: elke dins­dag, van­af 3 september.
 • Tijd: 10.00 tot 12.00 uur
 • Voor wie: vrouwen
 • Loca­tie: Wijk­cen­trum Bui­ten­ge­woon, Mozart­laan 670
 • Kos­ten: gratis
 • Aan­mel­den: mail naar maaike@cultuurhuisdelft.nl 

Agen­da Cre­a­tief Atelier

 • 3 sep­tem­ber: zomerworkshop
 • 10 sep­tem­ber: uitje 
 • 17 sep­tem­ber t/m 8 okto­ber: stof­fen verven
 • 15 t/m 22 okto­ber: tas­sen maken
 • 12 t/m 26 novem­ber: monoprint
 • 10 decem­ber: uitje 
 • 17 decem­ber: winterworkshop 
Cul­tu­re Club Atelier

Is jouw kind ook gek op cre­a­tie­ve work­shops? Schrijf je kind dan in voor de cre­a­tie­ve work­shops van de Cul­tu­re Club Ate­lier. Deze gaan van­af 3 sep­tem­ber weer van start. 

Alle infor­ma­tie op een rij

 • Wan­neer: elke dins­dag, van­af 3 september.
 • Tijd: 15.30 tot 17.00 uur
 • Voor wie: kin­de­ren van 8 t/m 12 jaar
 • Loca­tie: Abts­wou­de Bloeit, Aart van der Leeuwlaand 332
 • Kos­ten: gratis
 • Aan­mel­den: mail naar suzanne@cultuurhuisdelft.nl
Stu­dio 015

Op 11 sep­tem­ber gaat Stu­dio 015 weer van start met work­shops voor tie­ner­mei­den. Elke bij­een­komst komt er een jon­ge vrou­we­lij­ke kun­ste­naar langs. Heb jij ook zin om cre­a­tief aan de slag te gaan en nieu­we vrien­din­nen te maken? Doe dan mee!

Alle infor­ma­tie op een rij

 • Wan­neer: elke 2e woens­dag van de maand
 • Tijd: 14.00 tot 16.00 uur
 • Voor wie: mei­den van 10 t/m 14 jaar
 • Loca­tie: Jon­ge­ren­cen­trum The Mall, Her­mes­straat 65
 • Kos­ten: gratis
 • Aan­mel­den: is niet nodig, kom gezel­lig langs! Heb je vra­gen, mail naar maaike@cultuurhuisdelft.nl

Agen­da Stu­dio 015

 • 11 sep­tem­ber: fotografie
 • 9 okto­ber: gra­fisch ont­werp posters
 • 28 okto­ber: mei­de­n­e­vent (in wijk­cen­trum Buitengewoon)
 • 13 novem­ber: fashion
 • 11 decem­ber: papier maken
Cul­tu­re Club Theater 

Van­af zater­dag 14 sep­tem­ber star­ten de the­a­ter­les­sen weer. Maakt jouw kind ook wel een toneel­stuk­jes thuis? Geef je kind dan op! Op 14 decem­ber is de eind­voor­stel­ling en mogen fami­lie en vrien­den komen kijken!

Alle infor­ma­tie op een rij

 • Wan­neer: elke zater­dag, van­af 14 sep­tem­ber. Behal­ve in de vakanties.
 • Tijd: 14.00 tot 15.30 uur
 • Voor wie: kin­de­ren van 7 t/m 13 jaar
 • Loca­tie: Wijk­cen­trum Bui­ten­ge­woon, Mozart­laan 670
 • Kos­ten: gratis
 • Aan­mel­den: mail naar suzanne@cultuurhuisdelft.nl

 

Foto: Cre­a­tief Ate­lier Delft juni 2024. Foto­graaf: Esther de Cuijper.