Terug naar overzicht

Storm Boender

Op woens­dag 5 juni om 20.00 uur geeft muziek­the­a­ter­ma­ker Storm Boen­der een schrijf­work­shop over ver­ha­len uit het ver­le­den, die ons vor­men in het heden. De work­shop vindt plaats in samen­wer­king met Delft Frin­ge Fes­ti­val. Deel­na­me is gratis.

Schrijf­work­shop

In de schrijf­work­shop legt Storm de focu­sop het ver­tel­len van ver­ha­len over de men­sen die je gevormd heb­ben tot wie je bent: fami­lie, vrien­den en ande­re dier­ba­ren. Aan de hand van opdrach­ten ga je aan de slag met een per­soon­lijk ver­haal wat je uit­ein­de­lijk gaat pre­sen­te­ren. Dit mag ook op muziek zijn (neem je instru­ment voor­al mee!)

Ben je er ook bij?

De work­shop vindt plaats in de aula van Abts­wou­de Bloeit!, Aart van der Leeuwlaan 332. De work­shop start om 20.00 uur en duurt onge­veer tot 21.30 uur. Van­af 19.30 uur staat de kof­fie en thee klaar. Doe je mee? Deel­na­me is gra­tis! Meld je wel aan via een bericht naar suzanne@cultuurhuisdelft.nl of 06–21938209.

sudah

Storm Boen­der staat dit jaar op het Delft Frin­ge Fes­ti­val met zijn voor­stel­ling sudah. Zijn voor­stel­ling is te zien op 31 mei, 1, 7 en 8 juni. In deze docu­men­tai­re muzi­ka­le ver­tel­ling onder­zoekt hij het Indisch zwij­gen: een feno­meen bin­nen de Indi­sche gemeen­schap waar­bij de oude gene­ra­tie niet wil pra­ten over het Indisch ver­le­den. Waar­om pra­ten zijn groot­ou­ders niet over Neder­lands-Indië? En waar­over pra­ten ze dan niet? En waar­om is het voor Boen­der zo moei­lijk om het gesprek aan te gaan met zijn grootouders?

Delft Frin­ge Festival

Sinds drie jaar werkt Cul­tuur­huis Delft samen met Delft Frin­ge Fes­ti­val om podi­um­kun­sten naar de wijk toe te halen. Tap­pin-it Col­lec­ti­ve gaf een reeks per­cus­sie en tap­dan­ce work­shops en tra­den aan het ein­de op. Dans­ge­zel­schap Alie­na­ted kwam vorig jaar langs met een work­shop over object­ma­ni­pu­la­tie. Het fes­ti­val vindt dit jaar plaats van 28 mei t/m zon­dag 9 juni.

Foto: Storm Boen­der zingt op de ope­nings­avond van Delft Frin­ge Fes­ti­val 2024, op dins­dag 28 mei, in The­a­ter de Ves­te. Foto­graaf: Sjoerd Derine.