Logo Cultuurhuis Delft

Part­ners

We pro­be­ren zo veel moge­lijk te doen in de wijk en heb­ben elkaar daar­om ook nodig, samen staan we ster­ker is ons devies. We zijn trots en dank­baar op onze vrien­den en part­ners. Stich­ting de Rode Feniks, SHS Delft, Kopie­Kof­fie, Stich­ting Pie­ter van Foreest en Perspektief.