Pro­gram­ma2020-10-28T12:08:40+00:00
Logo Cultuurhuis Delft

Pro­gram­ma

In de Cul­tuur­hui­zen maken we het pro­gram­ma samen! Onze pro­gram­me­ring ont­staat door­dat men­sen met een idee gewoon eens bin­nen komen lopen en over hun idee ver­tel­len. Heb jij ook een idee? Kom dan gerust eens pra­ten! We zijn altijd op zoek naar men­sen of orga­ni­sa­ties die iets wil­len pro­gram­me­ren of organiseren.

#TOF per­cus­sie

Doe mee met de nieu­we #TOF work­shop per­cus­sie, buc­ket­drum, body­per­cus­sie #TOF is ver­huist van de maan­dag naar de woens­dag­mid­dag en is nu in de gym­zaal aan de Brahmslaan

Cate­go­rie­ën: Acti­vi­teit|
Ga naar de bovenkant