Pro­gram­ma2020-04-22T11:51:36+00:00
Logo Cultuurhuis Delft

Pro­gram­ma

In de Cul­tuur­hui­zen maken we het pro­gram­ma samen! Onze pro­gram­me­ring ont­staat door­dat men­sen met een idee gewoon eens bin­nen komen lopen en over hun idee ver­tel­len. Heb jij ook een idee? Kom dan gerust eens pra­ten! We zijn altijd op zoek naar men­sen of orga­ni­sa­ties die iets wil­len pro­gram­me­ren of orga­ni­se­ren.
Go to Top