Pro­gram­ma2021-09-15T07:16:24+00:00
Logo Cultuurhuis Delft

Pro­gram­ma

In de Cul­tuur­hui­zen maken we het pro­gram­ma samen! Onze pro­gram­me­ring ont­staat door­dat men­sen met een idee gewoon eens bin­nen komen lopen en over hun idee ver­tel­len. Heb jij ook een idee? Kom dan gerust eens pra­ten! We zijn altijd op zoek naar men­sen of orga­ni­sa­ties die iets wil­len pro­gram­me­ren of organiseren.

015 op de beat

Wan­neer: Elke zaterdag
Waar: Muziek­stu­dio CanIDream
Voor wie: 12 t/m 18 jaar
Wat: Rapworkshops

The Mall voor jong en oud

Ont­dek hoe het er in het jon­ge­ren­cen­trum aan toe gaat. Wij zor­gen voor kof­fie, spel­le­tjes en gezel­lig­heid en kij­ken er naar uit je te ontmoeten.

Werk­se en Delft4GlobalGoals

Maak ken­nis met Werk­se, speel het Glo­balGoals spel en drink een kop­je kof­fie met wat lek­kers. Werk­se is ook 1 van de start­pun­ten van een leu­ke speurtocht. 

Speur naar Glo­bal Goals

Loop op Buren­dag de speur­tocht van Delft4GlobalGoals door Voor­hof en Bui­ten­hof. Maak de slag­zin af en maak kans op een leu­ke prijs.

Het Tiny Hou­se dorp van Delft

Krijg een inkijk­je in de bij­zon­de­re manier van leven in het Tiny Hou­se dorp. Leer alles over zelf­bouw, off-grid wonen, com­pos­te­ren en biodiversiteit. 

Hap­py bij Hap­py Kidscare

Er zijn sport- en spel­ac­ti­vi­tei­ten en een kleed­jes­markt voor ver­koop van boe­ken en speel­goed. Wij zor­gen voor hap­jes en drankjes. 

Kom langs bij The Culture!

Kle­ding rui­len, streetart, muziek, gra­tis kop­je kof­fie, voet­bal­toer­nooi, kick­box cli­nic, sci­en­ce demon­stra­ties, food­mar­ket, live kunst. 

Van A naar B met de tuktuk

Op de Buren­dag rij­den er van 11:00 – 16:00 uur twee TukTuks rond waar­mee je gra­tis naar alle deel­ne­men­de loca­ties wordt gebracht.

Live muziek in de wijk

Bezoek live muziek! Open Stu­dio is er voor ieder­een uit de wijk die wil ken­nis­ma­ken met muziek en mis­schien wel een podi­um­droom heeft. 

Nieuws­brief

Meld je aan voor onze nieuws­brief en blijf op de hoog­te van het laat­ste nieuws    Ga naar de bovenkant