Terug naar overzicht

Ontwerp je eigen tas

Wat: Ont­werp je eigen tas
Wan­neer: woens­dag 17 juli
Tijd: 13.30 – 16.00 uur
Waar: DVV Delft, Kerk­pol­der­weg 12
Voor wie: 4 t/m 18 jaar
Kos­ten: gratis

Ga aan de slag als ont­wer­per en cre­ëer een eigen design voor op een tas. Ont­werp unie­ke mode met behulp van tex­tiel, vilt, naald en draad, strijk­fo­lie en een snijplot­ter. Laat je cre­a­ti­vi­teit de vrije loop en ont­dek inno­va­tie­ve tech­nie­ken onder bege­lei­ding van de onze vak­do­cent van KITE en Stu­dio 015. Maak iets bij­zon­ders dat echt bij jou past!

Het is een inloop­work­shop tus­sen 13.30 en 16.00 uur. Dus kom gezel­lig langs wan­neer het voor jou uit­komt! Je kunt gra­tis meedoen. 

De work­shop is onder­deel van een gro­ter event: het Pan­na Knock Out toer­nooi. Maak ken­nis met (straat)voetbal. Er zijn shows van Nas­ser El Jack­son, cre­a­tie­ve acti­vi­tei­ten (ont­werp je eigen tas), archery tag, muziek & gaming en er is een spring­kus­sen! Dit event vindt plaats van 12.00 tot 16.00 uur bij DVV Delft, Kerk­pol­der­weg 12. Je kunt je aan­mel­den voor het toer­nooi op loca­tie om 11.45 uur. 

Foto: Aan de slag met tex­tiel. Foto­graaf: KITE