Terug naar overzicht

Club Delft Festival

Wat: festival
Wan­neer: 31 augustus
Tijd: 12.00 – 20.00 uur
Waar: fes­ti­val­ter­rein KD Bui­ten in het Kabel­dis­trict, Schie­weg 15B
Voor wie: iedereen
Kos­ten: gratis

Het Club Delft Fes­ti­val is een gra­tis fes­ti­val waar alle ama­teur­kun­sten (podi­um- en beel­den­de kun­sten) van Delft zich kun­nen pre­sen­te­ren. Met ver­schil­len­de podia, ten­ten, een dans­plein, food­trucks en kra­men belooft het een fees­te­lij­ke en inspi­re­ren­de dag te wor­den. En natuur­lijk is Cul­tuur­huis Delft er ook bij!

Je vindt ons in de zone Buzz & Bee­zz met een eigen hot­s­pot. Hier kun je onder ande­re work­shops vol­gen en ont­dek­ken wat Cul­tuur­huis Delft alle­maal doet en orga­ni­seert. Daar­naast zijn er door de dag heen meer­de­re optre­dens op ver­schil­len­de podia van­uit Cul­tuur­huis Delft te zien. We kij­ken ernaar uit je daar te ontmoeten!

Foto: Gitaar­spel op het zomer­fes­ti­val 2023 Foto­graaf: Esther de Cuijper.