Terug naar overzicht

Meiden events

Wat: Mei­den Events
Wan­neer: elke eer­ste maan­dag van de schoolvakantie
Tijd: 14.00 t/m 16.00 uur
Waar: Wijk­cen­trum Bui­ten­ge­woon, Mozart­laan 670
Voor wie: mei­den van 10 t/m 17 jaar
Kos­ten: gratis

Elke eer­ste maan­dag van de vakan­tie orga­ni­se­ren we met Stu­dio 015 van 14.00 t/m 16.00 uur een mei­den event met meer­de­re gave work­shops over beauty/fashion, cul­tuur en sport. 

Kom naar één van de Mei­den Events of bezoek ze alle­maal! Zet de vol­gen­de data in je agenda:

  • maan­dag 19 febru­a­ri 2024
  • maan­dag 29 april 2024

Kom ook langs

Aan­mel­den is niet ver­plicht, maar kan als je dat fijn vindt door een DM te stu­ren of te mai­len naar aanmelden@cultuurhuisdelft.nl. Hier kun je ook terecht met vra­gen. Houd ook het Inst­agram account van Stu­dio 015 in de gaten voor meer info over de Mei­den Events. 

Tip: Stu­dio 015 orga­ni­seert naast de Mei­den Events in de vakan­ties, ook door het jaar heen los­se work­shops voor mei­den van 10 t/m 17 jaar. Meer infor­ma­tie.

Volg Stu­dio 015 op Inst­agram voor het meest actu­e­le programma: