Terug naar overzicht

muzieklessen buitenhof

Wan­neer: elke donderdag
Tijd: tus­sen 15.00 en 17.30 uur
Tijds­duur: les­sen duren 20 minuten
Waar: Wijk­cen­trum Bui­ten­Ge­woon, Mozart­laan 670 Delft
Voor wie: kin­de­ren en jon­ge­ren van 6 jaar t/m 18 jaar
Wat: muzieklessen

UPDATE: De muziek­les­sen in de Bui­ten­hof voor kin­de­ren val­len van­af 1 maart 2024 onder De VAK. Heb je nu muziek­les in de Bui­ten­hof? Dit gaat gewoon door, je docent kan je hier meer infor­ma­tie over geven als je vra­gen hebt. Ben je nieuw en wil je ook op muziek­les? Mail naar info@vak-delft.nl. 

Heb je altijd al pia­no of gitaar wil­len spe­len? Bij wijk­cen­trum Bui­ten­ge­woon aan de Mozart­laan wor­den er elke don­der­dag muziek­les­sen gege­ven. De les­sen vin­den plaats tus­sen 15:00 en 17:30 uur. Een les pia­no duurt 30 minu­ten en een les gitaar 20 minu­ten. De exac­te les­tij­den wor­den afge­spro­ken met de docent.

Gra­tis proef­les gitaar, pia­no en zang

Kom je ook een gra­tis proef­les vol­gen? Na de les kun je beslis­sen of je door­gaat met de les­sen of niet. Je kunt je door het jaar heen aan­mel­den voor een proef­les via info@vak-delf.nl. Tot snel!

Kos­ten voor de muzieklessen

De kos­ten voor de les­sen ver­schil­len per muziek­in­stru­ment. Je kunt het hele jaar mee­doen met de les­sen. Mail naar info@vak-delf.nl om de kos­ten te bespre­ken. Geen geld om mee te doen? Het Jeugd­fonds Sport en Cul­tuur helpt! Zij beta­len het les­geld voor kin­de­ren en jon­ge­ren tot 18 jaar waar­van de ouders te wei­nig geld heb­ben om dit zelf te beta­len. Wil je hier meer over weten? Mail naar moen@rode-feniks.nl.

De muziek­les­sen wor­den aan­ge­bo­den door De VAK Delft.

Foto: Ange­la Kok