Terug naar overzicht

Muts & Co

Wat: Muts & Co
Wan­neer: elke woensdag
Tijd: 14:00 – 16:30 uur
Waar: Abts­wou­de Bloeit, Aart van der Leeuwlaan 332 (bega­ne grond)
Voor wie: ieder­een uit de Voorhof
Kos­ten: gra­tis

Brei­en, haken of bor­du­ren het kan alle­maal op woens­dag­mid­dag in Abts­wou­de Bloeit! Van 14:00 tot 16.30 uur komen we samen om gezel­lig met elkaar te hand­wer­ken. Geen erva­ring of allang niet meer gebreid of gehaakt? Geen pro­bleem we hel­pen je op weg, wis­se­len patro­nen uit en staan elkaar met ‘naald en draad’ bij. Kom je ook eens bij ons kij­ken of, nog beter, gezel­lig mee doen? Ieder­een is wel­kom van oud tot jong, vrouw tot man en alles wat er tus­sen zit! De kof­fie staat klaar met meest­al wel iets lek­kers erbij. Er zijn geen kos­ten aan ver­bon­den. Tot dan!

Heb je vra­gen? Mail naar marjet@cultuurhuisdelft.nl.

Heb je nog brei­ga­ren of ande­re hand­werk­spul­len over? 

Wij zijn er blij mee! Je kunt ze afge­ven op don­der­dag­och­tend tij­dens Kof­fie met de Voor­hof.