Terug naar overzicht

Muts&Co Cultuurhuis Delft - Fotograaf_ Ellemieke Fotografie

Wat: Muts & Co
Wan­neer: elke woensdag
Tijd: 14:00 – 16:30 uur
Waar: Abts­wou­de Bloeit, Aart van der Leeuwlaan 332 (bega­ne grond)
Voor wie: ieder­een uit de Voorhof
Kos­ten: gra­tis

Brei­en, haken of bor­du­ren het kan alle­maal op woens­dag­mid­dag in Abts­wou­de Bloeit! Neem je eigen hand­werk­pro­ject mee van huis en kom gezel­lig met de groep hand­wer­ken. Er is geen pro­gram­ma, maar in de groep wor­den er onder­ling bij­voor­beeld patro­nen uit­ge­wis­seld en staan we elkaar bij met ‘naald en draad’ bij. Kom je ook eens bij ons kij­ken of, nog beter, gezel­lig mee doen? Ieder­een is wel­kom van oud tot jong, vrouw tot man en alles wat er tus­sen zit! De kof­fie staat klaar met meest­al wel iets lek­kers erbij. Er zijn geen kos­ten aan ver­bon­den. Tot dan!

Heb je vra­gen? Mail naar aanmelden@cultuurhuisdelft.nl.

Heb je nog brei­ga­ren of ande­re hand­werk­spul­len over? 

Wij zijn er blij mee! Je kunt ze afge­ven tij­dens de hand­werkoch­tend of tij­dens ande­re acti­vi­tei­ten van Cul­tuur­huis Delft in Abts­wou­de Bloeit. Je kunt ook mai­len om hier iets over af te spreken.

Foto: Hand­werk­groep Muts&Co in Abts­wou­de Bloeit. Foto­graaf: Elle­mie­ke Fotografie.