Terug naar overzicht

Cultuurhuis - Buitengewoon Keramiek

Wat: Handwerken
Wan­neer: elke dins­dag (behal­ve in de schoolvakanties)
Tijd: 10.00 – 12.00 uur
Waar: Wijk­cen­trum Bui­ten­ge­woon, Mozart­laan 670
Voor wie: ieder­een is welkom
Kos­ten: gratis

Elke dins­dag­och­tend zijn er hand­werk­work­shops voor vrou­wen in wijk­cen­trum Bui­ten­ge­woon aan de Mozart­laan 670. Elke paar weken gaan we aan de slag met een ander tech­niek en vorm van hand­wer­ken. Heb je ook zin om in een gezel­li­ge groep cre­a­tief aan de slag te gaan? Kom dan zeker langs.

De hand­werk­groep is opge­start in het voor­jaar van 2023. Onder bege­lei­ding van ver­schil­len­de docen­ten zijn we al bezig geweest met weven, patch­wor­ken en kera­miek. De reac­ties op de work­shops zijn enorm posi­tief: de sfeer in de groep is ont­zet­tend gezel­lig en er komen steeds nieu­we men­sen bij. Aan­mel­den is niet nodig. Mocht je ons toch iets wil­len vra­gen dan kan dat via angela@cultuurhuisdelft.nl.

Agen­da Cre­a­tief Ate­lier Cultuurhuis

Her­in­ne­rin­gen van steen
Dins­dag 5, 12, 19, 26 sep­tem­ber, 3 en 10 oktober
In 6 work­shops ver­eeu­wig je een her­in­ne­ring, die nor­maal gespro­ken in ons hoofd blijft, in kera­miek. Je gaat aan de slag met klei en gla­zu­ren, onder bege­lei­ding van kun­ste­naar Maai­ke Kalkhoven.

Foto: Work­shops kera­miek. Foto­graaf: Esther de Cuijper.

Aan­mel­den