Terug naar overzicht

Cultuurhuis - Buitengewoon Keramiek

Wat: Handwerken
Wan­neer: elke dins­dag (behal­ve in de schoolvakanties)
Tijd: 10.00 – 12.00 uur
Waar: Wijk­cen­trum Bui­ten­ge­woon, Mozart­laan 670
Voor wie: alle vrouwen
Kos­ten: gratis

Elke dins­dag­och­tend zijn er cre­a­tie­ve work­shops voor vrou­wen in wijk­cen­trum Bui­ten­ge­woon aan de Mozart­laan 670. Om de paar weken gaan we aan de slag met een ander tech­niek, vorm en mate­ri­a­len. Onder bege­lei­ding van ver­schil­len­de docen­ten. Heb je ook zin om in een gezel­li­ge groep cre­a­tief aan de slag te gaan? Kom dan zeker langs.

De hand­werk­groep is opge­start in het voor­jaar van 2023. Onder bege­lei­ding van ver­schil­len­de docen­ten zijn we al bezig geweest met weven, patch­wor­ken en kera­miek. De reac­ties op de work­shops zijn enorm posi­tief: de sfeer in de groep is ont­zet­tend gezel­lig en er komen steeds nieu­we men­sen bij. Wil je mee­doen? Mail ons om te chec­ken of er plek is.

Haal de maand­ka­len­der op in Abts­wou­de Bloeit, volg ons op Inst­agram en/of Facebook of mail ons voor de actu­e­le agen­da van Cre­a­tief Ate­lier Cultuurhuis.

Foto: Work­shops kera­miek. Foto­graaf: Esther de Cuijper.

Aan­mel­den