Terug naar overzicht

Cultuurhuis Vertelt

Wat: expositie
Wan­neer: het hele jaar
Tijd: tij­dens ope­nings­tij­den DOK Voorhof
Waar: DOK Voor­hof, Duke Elling­ton­straat 203
Voor wie: iedereen
Kos­ten: gratis

De expo­si­tie Cul­tuur­huis Ver­telt geeft een podi­um aan de kunst­wer­ken en de ver­ha­len van deel­ne­mers aan de acti­vi­tei­ten bij Cul­tuur­huis Delft, in de wij­ken Voor­hof en Bui­ten. In de expo­si­tie zie én hoor je ech­te ver­ha­len van Delft­se inwoners.

Ver­ha­len van Delftenaren

De samen­wer­king tus­sen Bibli­o­theek DOK Voor­hof en Cul­tuur­huis Delft geeft een plek aan het werk van Delf­te­na­ren. Dit kan tex­tiel of kera­miek zijn, maar ook muziek of teken­kunst. Door het jaar heen zal het werk in de expo­si­tie steeds wis­se­len. Ach­ter de kunst­wer­ken die te zien zijn, zit­ten ver­ha­len die het ver­die­nen om ver­telt te wor­den. Ver­ha­len over gro­te, maar ook over klei­ne onder­wer­pen. Altijd per­soon­lijk en echt.

Wat is er te zien?
  • Janu­a­ri en febru­a­ri 2024: kera­miek “ver­steen­de herinneringen”
  • Maart en april 2024: werk geïn­spi­reerd op Jan Schoonhoven

Foto: Ope­ning expo­si­tie Cul­tuur­huis Ver­telt met expo­si­tie kera­miek van Cre­a­tief Ate­lier op 13 decem­ber 2023. Foto­graaf: Maai­ke Janssen.

Luis­ter mee naar het inter­view door Omroep Delft met Maai­ke Kalk­ho­ven over de expo­si­tie Cul­tuur­huis Ver­telt, van 10 janu­a­ri 2024: 

Luis­ter mee naar het inter­view door Omroep Delft met Maai­ke Kalk­ho­ven en Ellen Toet over de expo­si­tie Cul­tuur­huis Ver­telt geïn­spi­reerd op Jan Schoon­ho­ven, van 6 maart 2024: