Terug naar overzicht

Studio 015

Wat: Cre­a­tie­ve workshops
Wan­neer: elke maandag
Tijd: 17.00 – 18.00 uur
Waar: Wijk­cen­trum Bui­ten­ge­woon, Mozart­laan 670
Voor wie: mei­den van 13 – 18 jaar uit de Buitenhof
Kos­ten: gratis

Ami­ra al Rawi van Stu­dio 015 geeft cre­a­tie­ve work­shops voor mei­den* van 13 – 18 jaar uit de Bui­ten­hof. Iede­re week zijn er beken­de gast­do­cen­ten die met jul­lie aan de slag gaan met musi­cal, make-up/­vi­sa­gie, foto­gra­fie, sty­ling, acte­ren en nog veel meer. Kom een keer vrij­blij­vend langs! Je bepaalt zelf aan wel­ke work­shops je wil deelnemen. 

Vrien­din­nen welkom

Je vrien­din­nen zijn ook wel­kom! Lijkt het je leuk om samen naar een work­shop of naar meer­de­re work­shops te komen? Laat het ons weten via de DM. Ook als je alleen komt wordt je opge­van­gen door onze talent­coach Amira.

Over Ami­ra al Rawi

“Ik ben ook opge­groeid in Delft in de Bui­ten­hof waar ik de Hip Hop cul­tuur ont­dek­te. Inmid­dels werk ik als pro­fes­si­o­ne­le kun­ste­naar en doe ik ver­schil­len­de tof­fe pro­jec­ten. Nu ben ik terug in de wijk en hoop ik dat ook jij kan doen wat je leuk vind! Ik hoop je snel te zien :)”

Kom ook langs

Aan­mel­den is niet ver­plicht, maar kan als je dat fijn vindt door een DM te stu­ren of te mai­len naar aanmelden@cultuurhuisdelft.nl. Hier kun je ook terecht met vra­gen. Houd ook de soci­als van @015.studio in de gaten voor meer info. Tip: op de maan­dag zijn er nog meer girls only acti­vi­tei­ten in wijk­cen­trum Bui­ten­ge­woon! Bekijk het pro­gram­ma.

*en ieder­een die zich iden­ti­fi­ceert als queer

Aan­mel­den
Studio 015
Studio 015