Terug naar overzicht

Workshop Studio 015

Wat: cre­a­tie­ve workshops
Wan­neer: check Insta @015.studio voor het meest actu­e­le programma
Waar: meer­de­re loca­ties in Voor­hof en Buitenhof
Voor wie: mei­den van 10 – 17 jaar uit Delft
Kos­ten: gratis

Stu­dio 015 is er voor cre­a­tie­ve mei­den van 10 t/m 17 jaar. Elke bij­een­komst komt er jon­ge vrou­we­lij­ke kun­ste­naar langs om cre­a­tie­ve work­shops te geven. Bij­voor­beeld graf­fi­ti, kera­miek, dans, muziek of poë­zie. Het kan allemaal! 

De work­shops vin­den komen­de peri­o­de plaats op ver­schil­len­de plek­ken, dagen en tij­den in de wij­ken. Wil jij / jouw doch­ter ook aan­ha­ken? Volg Stu­dio 015 op Inst­agram via @015.studio voor het laat­ste programma. 

De work­shops zijn gra­tis te vol­gen. Aan­mel­den is niet nodig. Mocht je ons toch iets wil­len vra­gen dan kan dat via maaike@cultuurhuisdelft.nl of stuur een DM op Insta.

Tip: naast de work­shops door het jaar heen, orga­ni­seert Stu­dio 015 op de eer­ste maan­da­gen van de school­va­kan­ties Mei­den Events! Meer infor­ma­tie.

Foto: Maai­ke Kalkhoven