Terug naar overzicht

Truus en Greetje

Wat: Twee­de­hands kledingwinkel
Wan­neer: elke don­der­dag 10.00 – 12.15 uur
Waar: Abts­wou­de Bloeit, Aart van der Leeuwlaan 332
Voor wie: ieder­een uit de Voorhof
Kos­ten: geen entree, je betaalt alleen wat je koopt

Bij het Win­kel­tje vind je leu­ke vin­ta­ge kle­ding voor een prik­kie en krijg je gra­tis kle­ding­ad­vies van Greet en Truus. Er hangt voor­na­me­lijk kle­ding voor vol­was­se­nen in de win­kel, en afhan­ke­lijk van wat er aan­ge­le­verd wordt is er soms ook kin­der­kle­ding. Je kunt alleen con­tant beta­len, er is geen pin. 

Wil je kle­ding bren­gen? Kom langs tij­dens ope­nings­tij­den en bespreek de mogelijkheden.