Terug naar overzicht

Truus en Greetje

Wat: Twee­de­hands kledingwinkel
Wan­neer: elke woens­dag 15:00 – 17:00 uur / elke don­der­dag 11:00 – 12:30 uur
Waar: Abts­wou­de Bloeit, Aart van der Leeuwlaan 332
Voor wie: ieder­een uit de Voorhof
Kos­ten: geen entree, je betaalt alleen wat je koopt

Het win­kel­tje van ‘De Meis­jes van Abts­wou­de’ is open! Je vindt hier leu­ke vin­ta­ge kle­ding voor een prik­kie en krijgt gra­tis kle­ding­ad­vies van ‘De meis­jes’. Er hangt voor­na­me­lijk kle­ding voor vol­was­se­nen in de win­kel, en afhan­ke­lijk van wat er aan­ge­le­verd wordt is er soms ook kin­der­kle­ding. Je kunt alleen con­tant beta­len, er is geen pin. 

Een bezoek aan de win­kel op de woens­dag is per­fect te com­bi­ne­ren met een bij­een­komst hand­wer­ken van ‘Muts & Co’ in de Woon­ka­mer van de Wijk. Het hand­wer­ken is van 14:00 – 16:30 uur.

Wil je kle­ding bren­gen? Kom langs tij­dens ope­nings­tij­den en bespreek met Greet de mogelijkheden.