Terug naar overzicht

Ukelele groep

Wat: uke­le­le sing-a-longs
Wan­neer: om de ande­re week op de maan­dag (van­af 8–1‑2024)
Tijd: 19.30 t/m 21.30 uur
Waar: Abts­wou­de Bloeit, Aart van der Leeuwlaan 332
Voor wie: samen zin­gen & spe­len met een ukelele
Kos­ten: gratis

De groep ‘My Clog has Fleas’ speelt om de ande­re maan­dag­avond samen uke­le­le bij Abts­wou­de Bloeit. Het con­cept – naar Brits voor­beeld – is jaren gele­den gestart in Delft door een enthou­si­as­te uku­le­lespe­ler. De bij­een­kom­sten zijn laag­drem­pe­li­ge, open sing-along avon­den om samen aller­lei ver­schil­len­de songs te spe­len. Ook is er ruim­te om solo-num­mers te laten horen. En af en toe is er een klein optreden.

‘My clog has Fleas’ is een enthou­si­as­te groep van uku­le­lespe­lers van uit­een­lo­pend niveau met ruim­te voor nieu­we deel­ne­mers. Er wordt in de groep Neder­lands gespro­ken, maar Engels is ook geen probleem.

Kom langs!

De uku­leleavon­den zijn open voor spe­lers van alle niveaus; dus ieder­een die een paar akkoor­den kan spe­len is van har­te wel­kom. Kom langs en zing en speel met ons mee! Naast uku­le­le kan je ook bij de groep terecht met een bas, als begeleidingsinstrument.

Bij een mini­mum van 5 deel­ne­mers gaat de bij­een­komst door. Heb je vra­gen, dan kan je die stel­len aan Suzan­ne via aanmelden@cultuurhuisdelft.nl.

Foto: Samen uke­le­le spe­len in Abts­wou­de Bloeit. Foto­graaf: San­dra van Wensveen.

Aan­mel­den