Terug naar overzicht

Dansles van Hiba bij Studio 015

Hiba (15 jaar) doet vaak mee met de work­shops van Stu­dio 015. Ze kan fan­tas­tisch dan­sen en wil later dan­se­res wor­den. Op woens­dag 22 novem­ber geeft ze van 15.30 t/m 17.30 uur haar aller­eer­ste dans­les bij Stu­dio 015, om ande­re mei­den te inspireren. 

Kun je iets over jezelf vertellen?

“Ik ben Hiba, ik ben 15 jaar oud en ik zit op het Stan­is­las, vmbo. Mijn gro­te droom is het heb­ben van een eigen dans­stu­dio. Ik dans al heel lang, al 9 jaar. Op dit moment dans ik 3 uur per week en ik wil graag nog meer dans­stij­len leren, zodat ik straks naar de dans­op­lei­ding van het Albe­da Rot­ter­dam kan gaan.”

Ver­tel eens over de dans­work­shop die gaat geven bij Stu­dio 015:

“Ik kijk ernaar uit om met de mei­den tijd door te bren­gen en met hen iets te doen waar ik van houd. Ik wil hen ook laten zien dat dans meer is dan een hob­by, je kunt er een oplei­ding in vol­gen en je werk van maken.”

Wat vind je zo leuk aan Stu­dio 015 in The Mall?

“Er is hier echt een gewel­di­ge vibe. Anders zit je thuis op je tele­foon en tablet, maar hier doen we van alles en praat je met men­sen, ook over je gevoe­lens. Ik vind het per­soon­lijk heel goed om te praten.”

Wat zou je zeg­gen tegen iemand het span­nend vindt om naar Stu­dio 015 te komen?

“Kom gewoon, het gaat leuk zijn! Er komen hier veel nieu­we kin­de­ren, en ieder­een die voor het eerst komt, voelt zich met­een heel betrok­ken. We slui­ten nie­mand bui­ten. Ik heb hier zeker meer dan de helft van mijn vrien­den gemaakt.”

Por­tret van Hiba (15 jaar), gemaakt door Maai­ke Kalkhoven: