Terug naar overzicht

Podium Pannenkoek - Summerjay - 24-01-24 - Fotograaf_ Suzanne Vissers.jpeg

Houd je van muziek en pan­nen­koe­ken? Dan zit je goed bij Podi­um Pan­nen­koek! Hier luis­ter je elke laat­ste woens­dag van de maand live naar nieu­we muziek van begin­nen­de bands en muzi­kan­ten. Op deze gezel­li­ge avon­den in Abts­wou­de Bloeit! ont­dek je het muzi­ka­le talent uit Delft, onder het genot van een vers­ge­bak­ken pannenkoek.

Loop gezel­lig binnen
De avond start met een inloop met pan­nen­koek, van­af 18.00 uur. De zoe­te pan­nen­koe­ken wor­den vers voor je gebak­ken. De muziek start om 19.00 uur en de avond is afge­lo­pen om 20.00 uur. Aan­mel­den is niet nodig. Loop gezel­lig bin­nen tus­sen 18.00 en 20.00 uur!

Ont­dek muzi­kaal talent
Elke maand staat er weer een ande­re muzi­kant of band op het podi­um. Het pro­gram­ma van de komen­de periode:

  • 28 febru­a­ri: Ahmad en Omar (Ara­bi­sche muziek)

  • 27 maart: Kuo­na (sin­ger-song­wri­ter) Inclu­sief EP relea­se!

  • 24 april: Syn­to­ne (muzi­kaal duo)

Podi­um Pan­nen­koek is van start gegaan in 2023. Na een suc­ces­vol jaar gaan we ook in 2024 door met deze gezel­li­ge avon­den! In 2023 kon je bij Podi­um Pan­nen­koek al luis­te­ren naar optre­dens van: Stack­a­de­mics, Guus Gar­dien en Leo­nie Bol­le­boom, Kamer­koor de Vro­lij­ke en Gelijk­ge­stem­de Noot­jes, Laser Lemon, The Gol­den Hearts, Muziek­trio Pien­za, Stevan en XLG.

Kom je ook langs?

  • Waar: Aart van der Leeuwlaan 332 (Abts­wou­de Bloeit!)

  • Wan­neer: loop bin­nen tus­sen 18.00 en 20.00 uur

  • Kos­ten: Toe­gang is gra­tis. Een vrij­wil­li­ger bij­dra­ge is altijd welkom.

  • Aan­mel­den is niet nodig.

Foto in de hea­der: Optre­den Sum­mer­jay in janu­a­ri 2024 bij Podi­um Pan­nen­koek. Foto­graaf: Suzan­ne Vissers