Terug naar overzicht

Ukelele groep

Sinds 8 janu­a­ri 2024 is er uke­le­le muziek en gezang te horen in de Woon­ka­mer van Abts­wou­de Bloeit. Om de week op de maan­dag­avond komen de muzi­kan­ten van de groep ‘My Clog has Fleas’ hier bij elkaar om samen muziek te maken. De bij­een­kom­sten zijn open voor spe­lers van alle niveaus , dus kom gezel­lig langs en speel mee! 

Over My Clog has Fleas

Jaren gele­den start­te een uke­le­le-fan de groep op, in Bier­huis ‘De Klomp’. Een groep waar­in alle uke­le­le lief­heb­bers van har­te wel­kom zijn. Van­daar de naam van de groep: ‘My Clog has Fleas’. Met veel ple­zier werd de groep voort­ge­zet in de foy­er van Riet­veld The­a­ter. Van­we­ge de ver­bou­wings­plan­nen van het the­a­ter maakt de groep nu een door­start bij Cul­tuur­huis Delft in Abts­wou­de Bloeit!

Ruim­te voor nieu­we deelnemers

De bij­een­kom­sten zijn open sing-along avon­den om samen aller­lei ver­schil­len­de songs te spe­len. Ook is er ruim­te om solo-num­mers te laten horen. En af en toe is er een klein optre­den. ‘My clog has Fleas’ is een enthou­si­as­te groep van uku­le­lespe­lers van uit­een­lo­pend niveau met ruim­te voor nieu­we deel­ne­mers. Er wordt in de groep Neder­lands gespro­ken, maar Engels is ook geen pro­bleem. De uku­leleavon­den zijn open voor spe­lers van alle niveaus; dus ieder­een die een paar akkoor­den kan spe­len is van har­te welkom.

Kom langs en zing en speel mee!

Kom eens lang en speel met ons mee! Aan­mel­den kan via aanmelden@cultuurhuisdelft.nl. Bij een mini­mum van 5 deel­ne­mers gaat de bij­een­komst door. Wil je vaker mee­doen, dan voe­gen we je toe aan de Whats­Ap­p­groep zodat je over­al van op de hoog­te bent. Naast uku­le­le kan je ook bij de groep terecht met een bas, als begeleidingsinstrument.

Optre­den van ‘My Clog has Fleas’ tij­dens Licht­jes­avond in het Riet­veld Theater:

Foto: Samen uke­le­le spe­len in Abts­wou­de Bloeit. Foto­graaf: San­dra van Wensveen.