Terug naar overzicht

Maandkalender maart Cultuurhuis

In de maand maart heb­ben we weer een brui­send pro­gram­ma gevuld met acti­vi­tei­ten voor jong en oud voor je klaar staan. Gevuld met muziek, the­a­ter, rap, dans, samen eten en elkaar ont­moe­ten. Zien we je komen­de maand (weer)? Heb je nog vra­gen of wil je ergens meer info over, mail dan naar info@cultuurhuis.nl

Pro­gram­ma Buitenhof 

Loca­tie: Mozart­laan 670 (Wijk­cen­trum The Culture)

Dins­dag 8 maart 
 • Kof­fie­och­tend Inter­na­ti­o­na­le Vrou­wen­dag | 10:00 tot 11:30 uur | Mozart­laan 670 | gra­tis Geniet van een kop kof­fie of thee en wat lek­kers in wijk­cen­trum The Cul­tu­re. Er is muziek, lek­kers, ont­moe­ting, wel­l­ness en… ‘Heel Bui­ten­hof Bakt!’ Neem jouw zelf­ge­bak­ken taart, cake of koek­jes mee en een vak­kun­di­ge jury kiest de winnaar.
 • Dan­ce Batt­le Women Con­nec­ted | 13:00 – 15:00 uur | onli­ne | gra­tis Cul­tuur­huis Delft daagt alle vrou­wen uit om mee te dan­sen met de Zoom-par­ty van Women Con­nec­ted. Dans samen met je collega’s, buur­vrouw, je moe­der, vrien­din­nen of je oma. De dressco­de is ‘krach­tig en vrou­we­lijk’. Meld je aan via info@womenconnected.nl. 

Don­der­dag 10, 17 & 24 maart

 • Cul­tu­re Club After School – Break­dan­ce | 7 – 12 jaar | 15:15 tot 16:15 uur | € 1,- per kind, per les Kan jij niet stil zit­ten zodra je de muziek hoort? Dans dan mee met de les­sen van Hou­se of Sty­les in het gebouw van de Rem­brandt­school aan de Roo­se­velt­laan 49. Geef je op via aanmelden.rembrandtschool@scodelft.nl.

Vrij­dag 25 maart

 • 015 on sta­ge – open podi­um + relea­se par­ty | 19:00 tot 22:00 uur | gra­tis Een avond vol rap- en muziek­op­tre­dens door jon­ge­ren uit de wijk. Inclu­sief de relea­se par­ty van de nieu­we video­clip van 015 op de beat. In samen­wer­king met CanIDream. 

Don­der­dag 31 maart

 • Bui­ten­hof in Por­tret | 11: 00 – 15:00 uur | gra­tis Kun­ste­na­res Efrat Zeha­vi boet­seert por­tret­ten van wijk­be­wo­ner. Van­daag zit ze in Kopie­Kof­fie aan de Cho­pin­laan 377. We horen ook graag jouw ver­haal! Aan­mel­den kan via annemarie@cultuurhuisdelft.nl.

Elke don­der­dag

Elke zater­dag

 • The Cul­tu­re Club The­a­ter­groep – The­a­ter­les­sen voor kin­de­ren van­af 7 jaar oud in The Cul­tu­re. Aan­mel­den kan via suzanne@cultuurhuisdelft.nl.
 • 015 op de beat – Rap­work­shops in de muziek­stu­dio in The Cul­tu­re. Aan­mel­den kan via @bf_2526_.
 • Hand­wer­ken (van­af zater­dag 12 maart) – Van­af zater­dag 12 maart start Fun­da Gocer met haken en weven in Kopie­Kof­fie aan de Cho­pin­laan 377. Van 20:00 tot 21:30 uur komen we gezel­lig samen om met elkaar te hand­wer­ken. Heb je geen erva­ring of allang niet meer gehaakt? Geen pro­bleem, Fun­da helpt je op weg! Aan­mel­den kan via angela@cultuurhuisdelft.nl.

Pro­gram­ma Voorhof 

Loca­tie: Aart van der Leeuwlaan 332 (Abts­wou­de Bloeit)

Dins­dag 8 maart

 • Fees­te­lij­ke vrou­wen­dag | 16:00 tot 18:00 uur | Aart van der Leeuwlaan 332 | gra­tis In Abts­wou­de Bloeit is kof­fie & thee met lek­kers en een mode­show met twee­de­hands kle­ding. Ook kun je genie­ten van een stoel­mas­sa­ge van Natas­ja of een knip­beurt van Kap­sa­lon Coco.
 • Diner-buf­fet | 18:00 tot 20:00 uur | Aart van der Leeuwlaan 332 | € 10,- Van­af 18:00 uur schuif je aan voor een heer­lijk diner-buf­fet van kok­kin Bou­chra met live muziek van dj Nouq. Reser­ve­ren kan via suzanne@cultuurhuisdelft.nl of 06–14448887.

Woens­dag 30 maart

 • Stan­dy-up Bin­go | 19:00 – 21:00 uur – Een knal­lend avond­je Bin­go gemixt met live Stand-Up Come­dy. Aan­mel­den via wessel@cultuurhuisdelft.nl of 0613112927.

Elke maan­dag

 • Abts­wou­de BokstBuurt­sport­coach Rik van Delft voor Elkaar geeft (kick-)bokslessen voor jong en oud, van 17:00 – 18:00 uur. Aan­mel­den via 06–53609960.

Elke woens­dag

 • Parkin­son Praat­huis – Voor ieder­een die te maken heeft met Parkin­son, van 10:00 – 14:00 uur. Aan­mel­den is niet nodig. 
 • Muts & Co – Hand­wer­ken, brei­en, haken en meer, van 14:00 – 16:30 uur. Aan­mel­den is niet nodig.

Elke don­der­dag

 • Kof­fie met de Voor­hof – Kof­fie­och­ten­den in Abts­wou­de Bloeit, van 10:00 – 11:30 uur. Aan­mel­den niet nodig.
 • Body Vitaal – Sport mee met de buurt­sport­coach van Delft Voor Elkaar in Abts­wou­de Bloeit, van 09:00 – 10:00 uur.
 • Open Stu­dio Voor­hof – Inloop­avond voor de podi­um­kun­sten bij Stich­ting Stunt, van 19:30 – 22:00 uur. Aan­mel­den kan via marjet@cultuurhuisdelft.nl.
 • Eten bij BOES – Eet gezel­lig een hap­je mee in Abts­wou­de Bloeit, tus­sen 17:30 en 20:00 uur. Aan­mel­den kan via 0645337090.

Elke maan­dag, dins­dag, woens­dag en donderdag

 • Eten Bij Boes – ont­bijt | 9:00 – 13:30 uur – Geniet van een heer­lijk ont­bijt voor een klein prijs­je, in de Woon­ka­mer van de Wijk! Aan­mel­den is niet nodig, loop gezel­lig binnen!

Foto­gra­fie: Esther de Cuijper

Maand­ka­len­ders

Klik op de fly­er om ze te vergroten.

Maandkalender Cultuurhuis Voorhof Maart 2022
Maandkalender Cultuurhuis Voorhof Maart 2022
Maandkalender Cultuurhuis Buitenhof Maart 2022
Maandkalender Cultuurhuis Buitenhof Maart 2022