Terug naar overzicht

Open Studio Voorhof bij Stunt

Open Stu­dio Voor­hof is een broed­plaats voor talent uit de wijk. Voor ieder­een van 16 jaar en ouder die van podi­um­kun­sten houdt. Elke don­der­dag­avond komen we samen bij Stunt aan de Vul­ca­nus­weg. We zijn altijd op zoek naar nog meer talent in de wijk! Kom je ook langs?

Wat is de Open Stu­dio Voorhof

Open Stu­dio is een ver­trek­punt voor talen­ten in de wijk die een droom heb­ben om op het podi­um te staan. Ieder­een, van begin­ner tot semi-pro­fes­si­o­nal, is wel­kom en krijgt de kans zich­zelf ver­der te ont­wik­ke­len. Houd je van muziek, spo­ken word, come­dy of the­a­ter? Dan kan je elke don­der­dag­avond bin­nen­lo­pen om samen met ande­ren aan de slag te gaan met je talent. Er zijn pro­fes­si­o­ne­le coa­ches aan­we­zig om je op weg te helpen. 

Kick-off Open Stu­dio door de wethouder

Op Buren­dag (25 sep­tem­ber 2021) was de kick-off van Open Stu­dio Voor­hof. Wet­hou­der Bas Vol­le­bregt speel­de een num­mer op zijn gitaar en door de dag heen tra­den er door de wijk heen muzi­ka­le talen­ten op. Met aan het ein­de van de dag een gezel­li­ge jam-ses­sie met ieder­een bij elkaar. Zo kreeg de wijk een mooi voor­proef­je van de Open Stu­dio die op 28 okto­ber echt van start ging.

Muzi­ka­le start Open Studio

Tij­dens de eer­ste bij­een­kom­sten van Open Stu­dio gin­gen tien­tal­len muzi­ka­le talen­ten aan de slag. Coach Don­nie Duvall mix­te diver­se leef­tij­den en ach­ter­gron­den muzi­kaal door elkaar en samen maak­ten muziek in alle soor­ten en maten. Met pas­sie, want dát is wat hen bindt. Bin­nen­kort gaan zij rond de kerst­da­gen zelfs al een kort optre­den ver­zor­gen in de Voor­hof en de Buitenhof.

We kij­ken ernaar uit om op de don­der­da­gen nog meer talen­ten, uit alle podi­um­kun­sten gen­res, te mogen ver­wel­ko­men om met elkaar aan de slag te gaan!

Kom ook langs!

Wil je ook mee doen? Of ken je men­sen in de wijk die graag muziek, spo­ken word, come­dy of the­a­ter maken? Stuur ze op ons af! Elke don­der­dag­avond van 19.30 tot 22.00 bij Stunt aan de Vul­ca­nus­weg 307 Delft.

Open Stu­dio Voor­hof is een pro­ject van Stich­ting Delfts­peil (pen­voer­der Cul­tuur­huis Delft) in samen­wer­king met Stich­ting Stunt en De VAK, cen­trum voor de kunsten.

Foto: Fred Leeflang

Lees ook: