Terug naar overzicht

women connected

Women Con­nec­ted in Rot­ter­dam orga­ni­seert op Inter­na­ti­o­na­le Vrou­wen­dag een Zoom-Par­ty vol dans en muziek. Cul­tuur­huis Delft doet mee en daagt alle vrou­wen uit de Bui­ten­hof uit om mee te dan­sen met de Zoom-par­ty van Women Con­nec­ted. Doe mee van­uit je huis­ka­mer, werk of de kan­ti­ne. Samen met je collega’s, buur­vrouw, je moe­der, vrien­din­nen of je oma. Het wordt een echt feestje! 

Dans, dress to impress & win
Tij­dens de Zoom-par­ty is er een work­shop ori­ën­taal­se dans, een cat­walk en een dan­ce batt­le. De dressco­de is ‘krach­tig en vrou­we­lijk’. Er zijn leu­ke prij­zen te winnen!

Meld je aan via 06–51934550 of info@womenconnected.nl en ont­vang de Zoom-link direct in je mail­box of WhatsApp.

Tip: ook leuk op Inter­na­ti­o­na­le Vrou­wen­dag is de fees­te­lij­ke kof­fie­och­tend op 8 maart, van 10:00 — 11:30 uur in wijk­cen­trum The Culture.:

Benieuwd wat een Zoom-par­ty is? Bekijk dan onder­staan­de video van Women Con­nec­ted die eer­der een Zoom-par­ty orga­ni­seer­de tij­dens een lockdown

Fly­er Women Connected

women connected

Fly­er Cul­tuur­huis Delft

Flyer vrouwendag women connected