Terug naar overzicht

culture club after school

The Cul­tu­re Club After School start weer op! In novem­ber 2021 gin­gen we van start met gave work­shops na school­tijd voor kin­de­ren uit de Bui­ten­hof en Voor­hof. Helaas gooi­de coro­na roet in het eten en moesten we de les­sen stop­zet­ten. Maar nu kun­nen we weer! Van­af maart t/m juni heb­ben we weer een super­leuk pro­gram­ma voor je klaar staan bestaan­de uit drie lesblokken.

Les­blok 1: Breakdance 

Kan jij niet stil zit­ten zodra je de muziek hoort? Dans dan mee!

  • Don­der­dag 10, 17 en 24 maart
  • Les­sen door Hou­se of Styles

Les­blok 2: Hiphop

Leer stoe­re hiphop-moves!

  • Don­der­dag 31 maart, 7 en 14 april
  • Les­sen door Hou­se of Styles

Les­blok 3: Theater

Voor ieder­een die het leuk vindt om met the­a­ter bezig te zijn!

  • Maan­dag 25 april, 9, 16, 23 en 30 mei, 13 juni
  • Eind­voor­stel­ling op 18 juni
  • Les­sen door Suzan­ne Visser

Doe gezel­lig mee!

De work­shops zijn voor kin­de­ren tus­sen 7 en 12 jaar oud en vin­den plaats van 15:15 t/m 16:15 uur in het gebouw van de Rem­brandt­school aan de Roo­se­velt­laan 49. De kos­ten zijn € 1,- per kind, per work­shop. Aan­mel­den kan via aanmelden.rembrandtschool@scodelft.nl. Ver­meld bij de aan­mel­ding de vol­gen­de infor­ma­tie: naam en leef­tijd van je kind, jouw mail­adres en tele­foon­num­mer en wel­ke les­blok­ken je kind wil vol­gen. Er kun­nen maxi­maal 15 kin­de­ren deel­ne­men per les­blok. Geef je op en doe gezel­lig mee!