Terug naar overzicht

Koffie ochtend

Wan­neer: elke donderdagochtend
Tijd: van 10:00 tot 11:30 uur
Waar: Woon­ka­mer van de wijk in Abts­wou­de Bloeit
Adres: Aart van der Leeuwlaan 332 in Delft
Voor wie: ieder­een is welkom!
Wat: koffieochtend

Kof­fie met de Voor­hof! Iede­re don­der­dag­och­tend heten Mar­jet en Wes­sel van Cul­tuur­huis Delft bewo­ners uit de wijk Voor­hof wel­kom met een kop kof­fie of thee & iets lek­kers. Maak ken­nis met jouw wijk­ge­no­ten. Iemand mee­ne­men uit de buurt mag altijd! De och­ten­den zijn voor jong en oud. Regel­ma­tig is er een gast­spre­ker. Zien we jou ook donderdag?

Tip: de kof­fie­och­tend kun je goed com­bi­ne­ren met een bezoek­je aan de win­kel van Greet en Truus.

Tip 2: heb je brei­ga­ren of ande­re hand­werk­spul­len over? Je kunt ze afge­ven tij­dens de kof­fie­och­ten­den. Wij zor­gen dat het goed terecht komt bij de Muts & Co bijeenkomsten.

Mar­jet en Wes­sel staan klaar om je te ver­wel­ko­men op de koffieochtend!

Wessel en Marjet