Terug naar overzicht

Koffie ochtend

Wan­neer: elke donderdag
Tijd: inloop tus­sen 10:00 en 12:00 uur
Waar: Woon­ka­mer van de wijk in Abts­wou­de Bloeit (bega­ne grond)
Adres: Aart van der Leeuwlaan 332 in Delft
Voor wie: Ieder­een is welkom!
Wat: Ont­moet wijk­be­wo­ners onder het genot van een kop koffie

Kof­fie met de Voor­hof! Suzan­ne van Cul­tuur­huis Delft ver­wel­komt je iede­re don­der­dag met een kop kof­fie of thee & iets lek­kers. Maak ken­nis met jouw wijk­ge­no­ten. Iemand mee­ne­men uit de buurt mag altijd! Zien we jou ook don­der­dag? Loop gezel­lig binnen.

Tip: heb je brei­ga­ren of ande­re hand­werk­spul­len over? Je kunt ze van­daag afge­ven. Wij zor­gen dat het goed terecht komt bij de Muts & Co bijeenkomsten.