Terug naar overzicht

Efrat Zehavi

Via het kunst­pro­ject ‘Bui­ten­hof in Por­tret’ wor­den rake, grap­pi­ge, ont­roe­ren­de en inspi­re­ren­de ver­ha­len uit de wijk Bui­ten­hof ver­za­meld. Zowel in beeld als in woord. We horen ook graag jouw verhaal!

Boet­se­ren en praten

Kun­ste­na­res Efrat Zeha­vi boet­seert klei­ne por­tret­ten van wijk­be­wo­ners. Dit doet ze met kleu­ri­ge plas­ti­ci­ne-klei. Tij­dens het boet­se­ren gaat Efrat in gesprek met de per­soon die ze boet­seert en luis­tert ze naar het ech­te ver­haal ach­ter de per­soon en over de wijk.

Jouw wijk in por­tret, jouw ver­haal in portret

Woon je in de Bui­ten­hof, heb je een hart voor de wijk en wil je ook jouw ver­haal delen? Geef je dan op via annemarie@cultuurhuisdelft.nl. Of deel dit bericht met iemand die zijn ver­haal wil delen.

Alle ver­ha­len wor­den met veel zorg en res­pect ver­za­meld, gebun­deld en gedeeld. Altijd in samen­spraak met jou.

Beeld: Plas­ti­ci­ne por­tret­ten gemaakt door Efrat Zehavi.