Terug naar overzicht

Parkinson Praathuis

Wat: Parkin­son Praathuis
Wan­neer: elke woensdag
Tijd: 10:00 – 14:00 uur
Waar: Abts­wou­de Bloeit, Aart van de Leeuwlaan 332
Voor wie: ieder­een die te maken heeft met de ziek­te Parkinson
Kos­ten: gra­tis

Gezel­lig­heid voor ieder­een die te maken heeft met Parkin­son of er meer over wil weten. Het Parkin­son Praat­huis biedt weke­lijk­se een ont­moe­tings­plek voor men­sen met Parkin­son, naas­ten en betrokkenen. 

Het praat­huis draait om onder­ling con­tact. Je kunt ver­schil­len­de acti­vi­tei­ten doen, zoals spel­le­tjes, bil­jar­ten, tafel­ten­nis, sjoe­len, cre­a­tie­ve acti­vi­tei­ten en koken. Maar je kunt ook met elkaar pra­ten of een krant / tijd­schrift lezen. De gas­ten van het praat­huis heb­ben een eigen stem in de activiteiten. 

Er is infor­ma­tie over Parkin­son aan­we­zig. Voor­af aan­mel­den is niet nodig. Kijk voor meer infor­ma­tie op www.parkinsonpraathuisdelft.nl.