Terug naar overzicht

muzieklessen buitenhof

Wan­neer: elke donderdag
Tijd: tus­sen 15:00 en 17:30 uur
Tijds­duur: les­sen duren 30 minuten
Waar: The Cul­tu­re, Mozart­laan 670 Delft
Voor wie: van­af 6 jaar
Wat: muzieklessen

Heb je altijd al pia­no of gitaar wil­len spe­len? Of zang­les wil­len heb­ben? Bij The Cul­tu­re aan de Mozart­laan wor­den er elke don­der­dag muziek­les­sen gege­ven door docen­ten van DRØN Muziek. De les­sen vin­den plaats tus­sen 15:00 en 17:30 uur. De exac­te tij­den wor­den afge­spro­ken met de docent.

Gra­tis proef­les gitaar, pia­no en zang

Kom je ook een gra­tis proef­les vol­gen? Na de les kun je beslis­sen of je door­gaat met de les­sen of niet. Je kunt je door het jaar heen aan­mel­den voor een proef­les via info@dronmuziek.nl. Tot snel!

gratis proefles

Kos­ten voor de muzieklessen

De kos­ten voor de les­sen ver­schil­len per muziek­in­stru­ment. De tarie­ven vind je op de web­si­te van DRØN Muziek.

Geen geld om mee te doen? 

Het Jeugd­fonds Sport en Cul­tuur helpt! Zij beta­len het les­geld voor kin­de­ren en jon­ge­ren tus­sen de 0 en 18 jaar waar­van de ouders te wei­nig geld heb­ben om dit zelf te beta­len. Meer weten? Mail naar moen@rode-feniks.nl

Deze muziek­les­sen wor­den aan­ge­bo­den door Cul­tuur­huis Delft, de Rode Feniks en Drøn Muziek.

Foto: Esther de Cuijper