Terug naar overzicht

Open Studio

Op 25 janu­a­ri werd bekend gemaakt dat er weer meer moge­lijk is op het gebied van cul­tuur en eve­ne­men­ten. Voor de maand febru­a­ri heb­ben we daar­om weer een bom­vol pro­gram­ma voor je klaar staan! Uiter­aard zijn alle acti­vi­tei­ten vei­lig te bezoe­ken en han­te­ren we de dan gel­den­de coron­a­maat­re­ge­len. We zijn zo blij dat er weer meer kan! Zien we je snel? 

Pro­gram­ma Buitenhof

Elke don­der­dag

Elke zater­dag

Kunst­pro­ject ‘Bui­ten­hof in Portret’

  • Via het kunst­pro­ject ‘Bui­ten­hof in Por­tret’ wor­den rake, grap­pi­ge, ont­roe­ren­de en inspi­re­ren­de ver­ha­len uit de wijk Bui­ten­hof ver­za­meld. Zowel in beeld als in woord. We horen ook graag jouw ver­haal! Aan­mel­den kan via annemarie@cultuurhuisdelft.nl.

Pro­gram­ma Voorhof

Elke maan­dag

  • Abts­wou­de Bokst – Buurt­sport­coach Rik van Delft voor Elkaar geeft (kick-)bokslessen voor jong en oud, van 17:00 – 18:00 uur. Aan­mel­den via 06–53609960.

Elke woens­dag

  • Parkin­son Praat­huis – Voor ieder­een die te maken heeft met Parkin­son, van 10:00 – 14:00 uur. Aan­mel­den is niet nodig. 
  • Muts & Co – Hand­wer­ken, brei­en, haken en meer, van 14:00 – 16:30 uur. Aan­mel­den is niet nodig.

Elke don­der­dag

  • Kof­fie met de Voor­hof – Kof­fie­och­ten­den in Abts­wou­de Bloeit, van 10:00 – 11:30 uur. Aan­mel­den niet nodig.
  • Body Vitaal – Sport mee met de buurt­sport­coach van Delft Voor Elkaar in Abts­wou­de Bloeit, van 09:00 – 10:00 uur.
  • Open Stu­dio Voor­hof – Inloop­avond voor de podi­um­kun­sten bij Stich­ting Stunt, van 19:30 – 22:00 uur. Aan­mel­den kan via marjet@cultuurhuisdelft.nl.
  • Eten bij BOES – Eet gezel­lig een hap­je mee in Abts­wou­de Bloeit, tus­sen 17:30 en 20:00 uur. Aan­mel­den kan via 0645337090.

Woens­dag 24 febru­a­ri | 19:00 – 21:00 uur

Maand­ka­len­ders

Klik op de fly­er om ze te vergroten.

Maandkalender februari Voorhof
Maandkalender februari Voorhof
Maandkalender februari Buitenhof
Maandkalender februari Buitenhof