Terug naar overzicht

Koffie ochtend

De meest recen­te coron­a­maat­re­ge­len die in zijn gegaan op zon­dag 28 novem­ber 2021 zor­gen ervoor dat we een aan­tal acti­vi­tei­ten moe­ten aan­pas­sen. Ook zijn er ook acti­vi­tei­ten die de komen­de drie weken moe­ten ver­val­len. De maat­re­ge­len gel­den in ieder geval tot 19 decem­ber 2021. We heb­ben hier­on­der op een rij gezet wat dit bete­kent voor de acti­vi­tei­ten van Cul­tuur­huis Delft: 

The Cul­tu­re Club After School

De acti­vi­tei­ten op de don­der­dag­mid­dag voor kin­de­ren van 9 t/m 12 jaar bij de Rem­brandt­school kun­nen de komen­de 3 weken niet door­gaan. Dit bete­kent dat de les­sen hip­hop van don­der­dag 2, 9 en 16 decem­ber ver­val­len. In janu­a­ri gaan we weer van start met les­sen graf­fi­ti op 13, 20 en 27 janu­a­ri & 3 febru­a­ri 2022. Lees hier meer info over Cul­tu­re Club After School.

Open Stu­dio Voorhof

Open Stu­dio Voor­hof op de don­der­dag­avond kan de komen­de drie weken niet door­gaan. De bij­een­kom­sten van 2, 9 en 16 decem­ber bij Stich­ting Stunt ver­val­len. Wel maken we plan­nen om een num­mer op te nemen, waar­bij ieder­een apart van elkaar de stu­dio in kan, en die onli­ne te ver­sprei­den. We hou­den je hier­van op de hoog­te of dit door kan gaan. Lees hier meer info over Open Stu­dio Voor­hof.

Eten bij BOES –> Afha­len bij BOES

Elke don­der­dag kun je bij Abts­wou­de Bloeit voor € 6,- eten bij BOES. Van­we­ge de maat­re­ge­len kun je de komen­de weken bij ons gewoon komen afha­len! Want dat we even niet in een res­tau­rant­set­ting kun­nen zit­ten, bete­kent niet dat we min­der goed hoe­ven te eten! Daar­om ver­an­dert Eten bij BOES voor­lo­pig in Afha­len bij BOES. Meld je aan voor 12 uur dezelf­de dag via 0645337090.

Muts & Co

Het hand­wer­ken bij Muts & Co zou in decem­ber weer van start gaan op woens­dag­mid­dag. Dit wordt ech­ter uit­ge­steld tot nader order.

Wat kan er wel door­gaan? Je bent van har­te wel­kom bij:

  • The Cul­tu­re Club – The­a­ter­les­sen voor kin­de­ren op de zater­dag­mid­dag in The Culture
  • Muziek­les van DRØN – De muziek­les­sen voor kin­de­ren op de don­der­dag­mid­dag in The Culture
  • Kof­fie met ...?! – Kof­fie­och­ten­den in Abts­wou­de Bloeit op don­der­dag van 10:00 – 11:30 uur
  • Body Vitaal – Een uur stoel­gym in Abts­wou­de Bloeit op don­der­dag van 09:00 – 10:00 uur door Delft voor Elkaar
  • Parkin­son Praat­huis – Op woens­dag van 10:00 – 14:00 uur bij Abts­wou­de Bloeit
  • Afha­len bij BOES – Kom een heer­lijk diner afha­len bij BOES op don­der­dag­avond tus­sen 17:30 en 20:00 uur. Aan­mel­den kan via 0645337090.

Kerst­vie­ring Cul­tuur­huis Delft in Abts­wou­de Bloeit op don­der­dag 16 december