Terug naar overzicht

Zomerweken

Alle acti­vi­tei­ten die we orga­ni­se­ren voor kin­de­ren in de Bui­ten­hof gaan voort­aan ver­der onder de naam The Cul­tu­re Club! Zo is het direct dui­de­lijk als je deze naam ziet, dat het gaat om acti­vi­tei­ten voor kids van Cul­tuur­huis Delft. Han­dig toch! Er staan al aller­lei mooie acti­vi­tei­ten op de agen­da van The Cul­tu­re Club. Doe je ook mee?

The Cul­tu­re Club | zomer­ac­ti­vi­tei­ten | 24 juli – 28 augus­tus | 6 – 12 jaar 
Zin een tof­fe zomer? Onder bege­lei­ding van cul­tu­reel edu­ca­tor en the­a­ter­ma­ker Suzan­ne Vis­sers kun­nen kin­de­ren van 6 tot 12 jaar op de zater­da­gen in de zomer­va­kan­tie van 13:30 tot 15:30 uur lek­ker aan de slag! Wat gaan we doen:

  • 24 juli — Toneelspelen
  • 31 juli — Bewegingstheater
  • 7 augus­tus — Por­tret­ten maken
  • 14 augus­tus — Schrijven
  • 21 augus­tus — Decor­bou­wen (met gast­do­cent Wil­lem van den Burg)
  • 28 augus­tus — De vloer op! (Impro­vi­sa­tie­the­a­ter)

Je kunt aan­ha­ken wan­neer het voor jou uit­komt bij de acti­vi­tei­ten die jij leuk vindt. Kom je elke zater­dag? Super­leuk! Maar je kunt ook zon­der pro­bleem één mid­dag aan­ha­ken. Aan­mel­den is han­dig omdat we dan reke­ning kun­nen hou­den in de voor­be­rei­din­gen met het aan­tal kin­de­ren. Maar het is niet ver­plicht, dus loop gerust last minu­te bin­nen. Voor meer infor­ma­tie, bij vra­gen en om je aan te mel­den kun je een bericht stu­ren naar Suzan­ne via suzanne@cultuurhuisdelft.nl.

The Cul­tu­re Club | bui­ten spor­ten | 20 juli | 8 – 12 jaar
We gaan deze och­tend aan de slag met twee gave work­shops. We gaan leren djem­bé spe­len en een work­shop vlog­gen vol­gen. Kort­om, het wordt een heel afwis­se­len­de och­tend. Echt wat voor jou? Aan­mel­den kan via de buurt­sport­coa­ches van Haag­lan­den beweegt: 015 241 11 51 of info@haaglandenbeweegt.nl.

The Cul­tu­re Club | muziek­les­sen | sep­tem­ber 2021 | 6 – 18 jaar
Heb je altijd al wil­len zin­gen, gitaar of pia­no leren spe­len? De muziek­les­sen gaan weer van start in sep­tem­ber! We star­ten met een infor­ma­tie­mid­dag en één gra­tis proef­les. Daar­na beslis je of je door wilt gaan. Kos­ten voor de les­sen wor­den bin­nen­kort hier bekend gemaakt. Ben je tus­sen de 6 en 18 jaar en woon je in de Bui­ten­hof? Geef je dan alvast op via angela@cultuurhuisdelft.nl.