Terug naar overzicht

Culture Club After School Graffiti

Ben je tus­sen de 9 en 12 jaar oud en woon je in de Bui­ten­hof of Voor­hof? Doe dan mee met gave work­shops van The Cul­tu­re Club After School van Cul­tuur­huis Delft! De work­shops zijn elke don­der­dag­mid­dag van 15:15 t/m 16:15 uur en wor­den gege­ven door Hou­se of Styles. 

Hip­hop & Graffiti

In novem­ber en decem­ber leer je stoe­re hip­hop-moves. Kan jij niet stil zit­ten zodra je de muziek hoort? Dans dan mee! Data: 25 novem­ber & 2, 9 en 16 december. 

In janu­a­ri en febru­a­ri kun je aan de slag met graf­fi­ti. Je maakt een eigen pie­ce en leert graf­fi­ti­let­ters maken. Data: 13, 20 en 27 janu­a­ri & 3 febru­a­ri 2022.

Loca­tie en kosten

De les­sen vin­den plaats in het gebouw van de Rem­brandt­school aan de Roo­se­velt­laan 49. Je hoeft niet op deze school te zit­ten om mee te kun­nen doen, de les­sen zijn voor ieder­een. Kos­ten: € 1,- per kind, per workshop.

Aan­mel­den

Meld je aan via aanmelden.rembrandtschool@scodelft.nl. Er kun­nen maxi­maal 15 kin­de­ren deel­ne­men per lesblok.

Foto­gra­fie: Esther de Cuijper