Terug naar overzicht

Open Studio Delft

Na een prach­ti­ge zomer zijn we er weer! Onze Open Stu­dio Delft ging als eer­ste weer van start met een prach­ti­ge eer­ste bij­een­komst, kijk maar naar de foto. Ook alle ande­re acti­vi­tei­ten gaan komen­de week weer van start. Houd onze soci­als en web­si­te in de gaten voor alle acti­vi­tei­ten. Zien we je snel weer?

Vast pro­gram­ma Cultuurhuis

We bie­den een zeer geva­ri­eerd vast pro­gram­ma. Zoals de weke­lijk­se muziek­les­sen, the­a­ter­les­sen, het Cre­a­tief Ate­lier Cul­tuur­huis en Open Stu­dio Delft. Maar ook het maan­de­lijks terug­ke­ren­de Podi­um Pan­nen­koek is een zeer popu­lair vast onder­deel. Bekijk het pro­gram­ma van Cul­tuur­huis Delft

Pro­gram­ma sep­tem­ber 2023

Naast de terug­ke­ren­de pro­gram­ma­on­der­de­len orga­ni­se­ren we ook kort­du­ren­de pro­jec­ten en een­ma­li­ge events.

  • Optre­den Wijk­koor Noot­ge­val – 9 sep­tem­ber: Noot­ge­val treedt op bij Open Monu­men­ten­dag in het Vak­werk­huis, aan de Prof. Snij­ders­straat 2. Kom luis­te­ren naar vro­lij­ke num­mers en swin­gen­de canons van ons eigen wijkkoor!
  • Euri­di­ce en Orfeo – 13 sep­tem­ber – 17 okto­ber: Op 13 sep­tem­ber gaat Cul­tuur­huis Delft van start met ope­ra- en cre­a­tie­ve work­shops rond­om de ope­ra ‘Euri­di­ce en Orfeo’. Deze ope­ra is in okto­ber vijf keer te zien in HAL015 en gaat over het beken­de ver­haal van Orp­heus, die zijn gelief­de Eury­di­ce terug wil halen uit het doden­rijk. Als mooie afslui­ter bezoe­ken we in okto­ber met z’n allen de ope­ra. Meer infor­ma­tie.
  • Buren­dag – 23 sep­tem­ber: Ont­moet je buren tij­dens buren­dag. Alle buren zijn uit­ge­no­digd om een lege expo­si­tie in Abts­wou­de Bloeit te vul­len met zoe­te kleu­ren. En geniet van muziek en sui­ker­spin­nen. Meer infor­ma­tie.
  • Kle­ding­ruil – 24 sep­tem­ber: Ben je toe aan nieu­we kle­ding én puilt jouw kle­ding­kast uit met items die je niet meer gebruikt? Wil je duur­zaam en goed­koop het nieu­we sei­zoen in? Doe mee met de kle­ding­ruil bij Abts­wou­de Bloeit op zon­dag 24 sep­tem­ber. Meer infor­ma­tie.

Foto: Open Stu­dio Delft bij Stich­ting Stunt. Foto­graaf: Suzan­ne Vissers.

Bekijk com­ple­te programma