Terug naar overzicht

Kledingruil

Wat: kledingruil
Wan­neer: zon­dag 24 september
Tijd: 12.00 – 17.00 uur 
Waar: Abts­wou­de Bloeit, Aart van der Leeuwlaan 332
Voor wie: ieder­een is welkom
Kos­ten: gratis

Ben je toe aan nieu­we kle­ding én puilt jouw kle­ding­kast uit met items die je niet meer gebruikt? Wil je duur­zaam en goed­koop het nieu­we sei­zoen in? Doe mee met de kle­ding­ruil bij Abts­wou­de Bloeit! 

Kle­ding inle­ve­ren en tegoedbonnen

Kle­ding inle­ve­ren kan op dins­dag 19 sep­tem­ber van 17:30 tot 21:00 uur, don­der­dag 21 sep­tem­ber van 9:00 tot 11:00 uur en op zater­dag 23 sep­tem­ber (Buren­dag) van 14:00 tot 16:00 uur. Per inge­le­verd item krijg je één tegoed­bon die je kunt inle­ve­ren voor een nieuw kle­ding­stuk op zon­dag 24 september.

Spel­re­gels kledingruil

  • Kle­ding wordt van tevo­ren gekeurd op de inleverdata
  • Kle­ding is van goe­de kwa­li­teit (geen gaten, rafels etc. ten­zij dit bij het model hoort)
  • Kle­ding is schoon en netjes
  • Kle­ding ziet er niet afge­dra­gen uit
  • Alle mer­ken zijn welkom
  • Wij nemen geen sok­ken, onder­goed, lin­ge­rie en/of bad­kle­ding aan
  • Schoe­nen mogen inge­le­verd wor­den als deze in goe­de staat zijn en niet afgedragen
  • Per inge­le­verd kle­ding­stuk krijg je één tegoed­bon die je kunt inwis­se­len voor een nieuw kle­ding­stuk. (Lever je 5 kle­ding­stuk­ken in, dan mag je 5 kle­ding­stuk­ken uitzoeken)
  • Inge­le­ver­de kle­ding wordt niet teruggegeven
  • Neem zelf een tas mee

Foto: Kle­ding­rui­len op Buren­dag 2021 bij Cul­tuur­huis. Foto­graaf: Esther de Cuijper