Terug naar overzicht

Wat: work­shops Euri­di­ce en Orfeo
Wan­neer: work­shops ope­ra: woens­dag 13, 27 sep­tem­ber en 11 okto­ber / work­shops cre­a­tief: 20 sep­tem­ber en 4 oktober
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Waar: Abts­wou­de Bloeit, Aart van der Leeuwlaan 332
Voor wie: ieder­een is welkom
Kos­ten: gratis

Op 13 sep­tem­ber gaat Cul­tuur­huis Delft van start met ope­ra- en cre­a­tie­ve work­shops rond­om de eigen­tijd­se ope­ra ‘Euri­di­ce en Orfeo’. Deze ope­ra is in okto­ber vijf keer te zien in HAL015 en gaat over het beken­de ver­haal van Orp­heus, die zijn gelief­de Eury­di­ce terug wil halen uit het doden­rijk. Als mooie afslui­ter bezoe­ken we in okto­ber met z’n allen de ope­ra. De ope­ra wordt gespeeld door Tre­So­nanz en Duo De Thuiskomst.

Work­shops opera 

Houd je van zin­gen en van een muzi­ka­le uit­da­ging? In drie work­shops leren Tre­So­nanz en Duo de Thuis­komt je alles over het zin­gen van een opera.

Work­shops creatief 

Samen met kun­ste­naar Maai­ke Kalk­ho­ven maak je in twee work­shops ori­ga­mi-vogels. De vogels komen terug in het decor van de ope­ra Euri­di­ce en Orfeo.

Ope­ra Euri­di­ce en Orfeo

De ope­ra is een samen­wer­king van twee pro­fes­si­o­ne­le ensem­bles: Tre­So­nanz, bestaan­de uit de twee zan­ge­res­sen Chris­ti­na Völtl en Nata­scha Mor­sink en Duo de Thuis­komst, bestaan­de uit vio­lis­te Qui­ri­ne van Hoek en accor­de­o­nis­te Ellen Zijm. Sjoe­ke-Marije Wal­len­dal tekent voor de regie. In Hal015 tre­den zij 5 keer op met de ope­ra op 13, 14 en 15 okto­ber 2023.

Er zijn geen kos­ten ver­bon­den aan de work­shops. Je kunt deel­ne­men aan alle work­shops, maar je kunt er ook voor kie­zen om alleen de ope­ra of alleen de cre­a­tie­ve work­shops te vol­gen. Als je mee­doet aan de work­shops kun je de ope­ra in okto­ber gra­tis bezoe­ken. Aan­mel­den kan via aanmelden@cultuurhuisdelft.nl.

Foto: Optre­den Tre­So­nanz met Euri­di­ce en Orfeo. Foto­graaf: Jan Hordijk