Terug naar overzicht

Tij­dens Buren­dag is er een pri­meur voor Delfts muzi­kaal talent! Stich­ting Delfts­Peil (Cul­tuur­huis­Delft), Stich­ting Stunt en De Vak slaan name­lijk de han­den ineen voor een nieu­we cre­a­tie­ve broed­plaats genaamd Open Stu­dio. Dit is een ver­trek­punt voor talen­ten in het hart van de wijk die eens wil­len ken­nis­ma­ken met muziek en mis­schien podi­um­droom heb­ben. Kort­weg: ieder­een is wel­kom en krijgt de kans zich­zelf te ontwikkelen.

Lan­ce­ring Open Stu­dio door wethouder

Om 11.00 uur wordt de Open Stu­dio bij Stich­ting Stunt (Vul­ca­nus­weg 307) offi­ci­eel geo­pend door wet­hou­der Bas Vol­le­bregt. Hier­na kun je ter plek­ke genie­ten van het eer­ste live muziek­op­tre­den van Buren­dag Delft.

Open Stu­dio tij­dens Burendag

Op buren­dag zijn er in de Voor­hof diver­se live­op­tre­dens te bewon­de­ren en je krijgt een voor­proef­je van wat de Open Stu­dio kan bie­den nadat deze dit najaar van start is gegaan. Er zijn elk uur optre­dens van elk onge­veer 30 minuten.

Pro­gram­ma live optredens:

  • Stunt aan de Vul­ca­nus­weg 307: er zijn optre­dens om 11:00 (ope­ning Open Stu­dio), 12:00, 13:00, 14:00 en 15:00 uur.
  • Abts­wou­de Bloeit aan de Aart van de Leeuwlaan 332: er zijn optre­dens om 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 uur en 15.30 uur (jam­ses­sie met alle arties­ten Open Studio).
  • The Mall aan de Her­mes­straat 65: er zijn optre­dens om 12:00, 13:00, 14:00 en 15:00 uur.

Jam­ses­sie tot slot

In Abts­wou­de Bloeit is er van­af 15.30 een jam­ses­sie met alle arties­ten als slot! Kom langs en sluit samen met ons de dag af!