Terug naar overzicht

Geniet van muziek in de tuin met wat lek­kers erbij, bekijk de expo­si­tie van wijk­be­wo­ners, of krijg stijlad­vies in het win­kel­tje van Greet. Dans mee in de silent dis­co, doe mee aan de work­shop col­la­ges maken of laat een gra­tis gedicht in opdracht schrij­ven door Jan Jen­sen. Ook is er muziek van de Open Stu­dio en zijn er kraam­pjes van buurtinitiatieven.

Pro­gram­ma Abts­wou­de Bloeit

 • Bistro BOES (koffie/thee/fris) 11:00 tot 16:00
 • Brood­je BOES (proe­ven) 12:00 tot 15:00
 • Bor­duuR­IA (zelf­stan­dig bor­du­ren in gezel­schap van Ria. Neem je eigen spul­len mee) 11:00 tot 16:00
 • Expo­si­tie Foto­gra­fie (Cathy Flo­ris) – 11:00 tot 16:00
 • Expo­si­tie Col­la­ges maken (Anouk) – 11:00 tot 16:00
 • Expo­si­tie FOTOKUNST (Jan Jen­se) + live gedich­ten schrij­ven – 11:00 tot 16:00
 • Pre­sen­ta­tie­mo­ment Expo­si­ties 12:30 – 13:00
 • Work­shop Col­la­ges maken: work­shop 1: 13:00 tot 14:00 (en voor­af­gaand om 12:30 de pre­sen­ta­tie) work­shop 2: van 15:00 tot 16:00
 • Silent Dis­co met DJ Rova­do – 11:00 tot 16:00 doorlopend
 • Parkin­son praat­huis in geprek – 11:00 tot 16:00 doorlopend
 • Win­kel­tje van Greet – 11:00 tot 16:00 door­lo­pend (14:30–14:45 Cra­zy Cat­walk modeshow)
 • Stil­te­wan­de­ling Natuur­coach Kat­ja – 11:00 tot 16:00 door­lo­pend zelf­stan­dig te wan­de­len, om 12:30/13:30/14:30 kun je met de coach zelf meelopen
 • Del­can­to zang­koor (open repe­ti­tie) – 12:00 tot 13:00 uur

Open Stu­dio in Abts­wou­de Bloeit

Tij­dens Buren­dag is er een pri­meur voor Delfts muzi­kaal talent! Stich­ting Delfts­Peil (Cul­tuur­huis­Delft), Stich­ting Stunt en De Vak slaan name­lijk de han­den ineen voor een nieu­we cre­a­tie­ve broed­plaats genaamd Open Stu­dio. Ook bij Abts­wou­de Bloeit zijn er live muziek optre­dens. Deze star­ten om 12:00, 13:00, 14:00 en 15:00 uur. Deze duren onge­veer 30 minuten.

Er zijn ook optre­dens in The Mall en Stunt. Bij deze laat­ste loca­tie wordt de Open Stu­dio offi­ci­eel geo­pend door wet­hou­der Bas Vol­le­bregt om 11:00 uur.

In Abts­wou­de Bloeit is er van­af 15.30 een jam­ses­sie met alle arties­ten als slot!

Aart van der Leeuwlaan 332
www.cultuurhuisdelft.nl

Flyer Abtswoude Bloeit
Flyer Abtswoude Bloeit