Terug naar overzicht

Cultuurhuis - Buitengewoon Keramiek

Zet de dins­dag­och­tend alvast in de agen­da! Afge­lo­pen jaar is Cul­tuur­huis Delft gestart met vas­te hand­werk­work­shops in wijk­cen­trum Bui­ten­ge­woon aan de Mozart­laan. De reac­ties op de work­shops zijn enorm posi­tief: de sfeer in de groep is ont­zet­tend gezel­lig en er komen steeds nieu­we men­sen bij. Daar­om gaan we na de zomer door met deze work­shops

Heb je ook zin om in een gezel­li­ge groep cre­a­tief aan de slag te gaan? Kom dan zeker langs. Onder bege­lei­ding van meer­de­re docen­ten zijn we al bezig geweest met weven, patch­wor­ken en kera­miek. Na de zomer star­ten we weer met een nieuw onderwerp. 

  • Datum: van­af 5 september
  • Wan­neer: elke dinsdag
  • Tijd: 10.00 t/m 12.00 uur
  • Loca­tie: Mozart­laan 670
  • Kos­ten: gratis
  • Aan­mel­den: niet nodig (mocht je ons toch iets wil­len vra­gen dan kan dat via angela@cultuurhuisdelft.nl)

Foto: Work­shops kera­miek. Foto­graaf: Esther de Cuijper.

Lees ook: