Terug naar overzicht

Sinds twee jaar werkt Cul­tuur­huis Delft samen met Delft Frin­ge Fes­ti­val om podi­um­kun­sten naar de wijk toe te halen. Afge­lo­pen mei speel­de Tap­pin-it Col­lec­ti­ve, de win­naar van de Delft Frin­ge Publieks­prijs in 2021, bij Cul­tuur­huis Delft in de wijk Voor­hof en Bui­ten­hof een try-out van hun nieuw­ste voor­stel­ling DOEMSDEE. Voor­af­gaand gaven ze work­shops body- en objectpercussie. 

Work­shops

Door­tje Peters en Robin van Lie van Tap­pin-it Col­lec­ti­ve ver­zorg­den drie work­shops voor de wijk­be­wo­ners. Hier­bij wer­den er muzi­ka­le rit­mes gemaakt met han­den en voe­ten. Maar ook met plas­tic fles­sen, net zoals ze gebrui­ken in hun voor­stel­ling. De work­shop viel goed in de smaak bij de deel­ne­mers en ieder­een deed enthou­si­ast mee! Er werd geklapt, gestampt, gela­chen en gedanst.

Voor­stel­ling

Na de work­shop lie­ten Door­tje en Robin delen van hun gloed­nieu­we voor­stel­ling DOEMSDEE zien in een try-out. Dit werd enthou­si­ast ont­van­gen door het publiek. Extra leuk: ieder­een die mee had gedaan aan de work­shop werd uit­ge­no­digd om tij­dens het laat­ste num­mer van de voor­stel­ling zelf mee te doen. Alle net geleer­de body­per­cus­sie en tap­dans-bewe­gin­gen wer­den vol over­ga­ve door het publiek geshowed, ter­wijl Door­tje en Robin los­gin­gen met een feno­me­na­le tap­dans­ses­sie! In juni speel­de Tap­pin-it Col­lec­ti­ve de pre­mie­re van hun voor­stel­ling op Delft Frin­ge Festival.

Foto: Esther de Cuij­per. Work­shop tap­dans en body­per­cus­sie door Tap­pin-it Collective.

Lees ook:

Foto’s van de work­shop en het optre­den door Esther de Cuijper: