Terug naar overzicht

Dion The Great Magician

In samen­wer­king met Delft Frin­ge Fes­ti­val treedt de Delft­se illu­si­o­nist DION samen met zijn assis­ten­te Lot­te van Breu­ke­len op in de Bui­ten­hof en de Voor­hof. Op woens­dag­mid­dag 3 novem­ber staat hij in jeugd­cen­trum The Cul­tu­re en don­der­dag­mid­dag 4 novem­ber in Abts­wou­de Bloeit! Kom dat zien, komt dat zien!

Wie is DION?
Dion speel­de als kind al voor­stel­lin­gen voor zijn klas­ge­no­ten en als tie­ner viel hij in de prij­zen met zijn goo­chel­shows! Hij Van­af zijn der­tien­de mocht hij optre­dens ver­zor­gen in het bui­ten­land. Sinds­dien reis­de hij de wereld rond en won hij de wereld­kam­pi­oen­schap­pen en werd hij Euro­pees kam­pi­oen. In 2019 stond Dion van Rijt 12 dagen lang op het Delft Frin­ge Fes­ti­val. Zijn shows waren meer­maals uit­ver­kocht en op de laat­ste dag mocht hij de fel­be­geer­de publieks­prijs in ont­vangst nemen.

DION komt langs!
In novem­ber treedt Dion op bij Cul­tuur­huis Delft. Hij heeft enorm veel zin om weer in Delft op te tre­den en jong en oud te beto­ve­ren met zijn voorstelling!

Woens­dag 3 november:

 • Waar: Jeugd­cen­trum The Cul­tu­re (Bui­ten­hof)
 • Adres: Mozart­laan 670
 • Tijd: 15:00 – 15:30 uur
 • Kos­ten: gratis
 • Voor wie: i.v.m. de beperk­te ruim­te in The Cul­tu­re heb­ben kin­de­ren voor­rang op volwassenen.

Don­der­dag 4 november:

 • Waar: Abts­wou­de Bloeit! (Voor­hof)
 • Adres: Aart van der Leeuwlaan 332
 • Tijd: 15:30 ‑16:00 uur
 • Kos­ten: gratis
 • Voor wie: voor ieder­een van 4 t/m 104 jaar!
 • Extra: als je wilt, kun je aan­slui­tend blij­ven eten voor € 6,-

Wil je er ook bij zijn? Meld je dan hier­on­der aan:

Let op: bij veel belang­stel­ling heb je voor­rang als je je hebt aangemeld.