Terug naar overzicht

Culture Club Theatergroep

The­a­ter is leuk! Na de zomer gaat The Cul­tu­re Club The­a­ter­groep dan ook weer door met de les­sen! Je gaat elke zater­dag van 14:00 tot 15:30 uur aan de slag met het spe­len van een rol, uit­beel­den van emo­ties, samen­spe­len met ande­ren en het ont­hou­den van tek­sten. The­a­ter­juf Suzan­ne leert het je allemaal!

De The­a­ter­groep is geschikt voor alle kin­de­ren van 7 t/m 13 jaar. Zowel voor kin­de­ren met the­a­ter­er­va­ring maar ook als je nog nooit een the­a­ter­les hebt gevolgd. Het les­blok na de zomer loopt van 3 sep­tem­ber t/m 15 okto­ber 2022 en bestaat uit 7 les­sen. We slui­ten tij­dens de laat­ste les af met een kor­te eind­voor­stel­ling. Wil je daar­na door­gaan met the­a­ter­les? Na de herfst­va­kan­tie start er weer een nieuw lesblok.

  • Loca­tie: The Cul­tu­re, Mozart­laan 670 in Delft
  • Prijs: gra­tis
  • Let op: in de vakan­ties zijn er geen lessen.

Over the­a­ter­do­cent Suzan­ne Vissers

The­a­ter­do­cent Suzan­ne Vis­sers was 9 jaar toen ze op the­a­ter ging. Later volg­de ze les­sen bij The­a­ter Rot­ter­dam en Toneel­aca­de­mie Maas­tricht. Inmid­dels geeft ze met veel ple­zier al ruim een jaar les in de wijk Bui­ten­hof. Onder ande­re bij de The­a­ter­groep in The Cul­tu­re en op de Rembrandtschool.

Aan­mel­den

Heb je zin om mee te doen? Geef je op via suzanne@cultuurhuisdelft.nl. Er kun­nen maxi­maal 15 kin­de­ren mee­doen. Er zijn geen kos­ten ver­bon­den aan de lessen.

Foto: Esther de Cuij­per. Optre­den tij­dens wijk­feest met de The Cul­tu­re Club Theatergroep.

Lees ook: