Terug naar overzicht

Suzanne Vissers

“Hoi! Ik ben Suzan­ne Vis­sers en ik werk sinds juni 2021 voor Cul­tuur­huis Delft als pro­ject­lei­der en pro­gram­ma­ma­ker. Ik ben the­a­ter­ma­ker en –docent met een ach­ter­grond als cul­tu­reel en maat­schap­pe­lijk vormer. 

Deze zomer­va­kan­tie kun je me ont­moe­ten tij­dens de zomer­ac­ti­vi­tei­ten op zater­dag­mid­dag in The Cul­tu­re. Ver­der ben ik druk bezig met de coör­di­na­tie van de buren­dag op 25 sep­tem­ber. Ik ben gebo­ren en geto­gen in Delft en woon er nu nog steeds samen met mijn vriend en mijn kat. Ik kijk er naar uit om jul­lie te ont­moe­ten bij de acti­vi­tei­ten van het Cul­tuur­huis Delft!”

PS mijn e‑mailadres is suzanne@cultuurhuisdelft.nl