Terug naar overzicht

Bij Hap­py Kids­Ca­re in de tuin wor­den er tij­dens Buren­dag vol­op acti­vi­tei­ten geor­ga­ni­seerd waar je hap­py van wordt! Er zijn diver­se sport- en spel­ac­ti­vi­tei­ten er is een kleed­jes­markt voor ver­koop van boe­ken en speel­goed. Ook is er GRATIS speel­goed af te halen voor de kin­de­ren 0–12 jaar, in samen­wer­king met de Speel­goed­bank! Wij zor­gen voor hap­jes en drank­jes! We zien je graag tij­dens Burendag!

Bizet­straat 50
www.happykidscare.nl

Flyer Happy KidsCare
Flyer Happy KidsCare