Terug naar overzicht

Op buren­dag ben je wel­kom bij Kopie­Kof­fie. Kom en ont­moet je buren! Buren­dag wordt heel relaxed, want Kopie­Kof­fie heeft een leuk kin­der­pro­gram­ma met een grab­bel­ton, bel­len­blaas, stoep­krijt en lek­ker pan­nen­koe­ken eten! Dit wordt mede moge­lijk gemaakt door de Buurt­cir­kel van Pameij­er. Je kunt ook brood­jes pit­ti­ge kip bestel­len en genie­ten op het ter­ras bij Kopie­Kof­fie, want daar zijn optre­dens met live muziek!

Kopie­Kof­fie – dé kopi­eer- en kof­fie­zaak in de Bui­ten­hof. Een print- en kof­fie­zaak waar je graag wilt zijn, waar men­sen zich gezien weten en die een posi­tie­ve sfeer en leven brengt in onze buurt. Door onze klan­ten heen, door ons team heen. Dat is onze droom. We zijn een soci­a­le onder­ne­ming, gestart door bewo­ners van de Bui­ten­hof. Daar­naast bie­den we werk­plek­ken, zowel vrij­wil­lig als betaald. Ook voor men­sen die een lan­ge tijd niet heb­ben gewerkt. En heb je onze heer­lij­ke kof­fie en brood­jes al eens geproefd?

Cho­pin­laan 377
www.kopiekoffie.nl

Flyer kopiekoffie
Flyer kopiekoffie