Terug naar overzicht

Workshop Alienated

Op zater­dag 3 juni gaf dans­col­lec­tief Alie­na­ted een dans­work­shop bij Cul­tuur­huis Delft in de Voor­hof. Alie­na­ted is een dans- en cir­cus­ge­zel­schap uit Til­burg dat dit jaar voor de 3e keer op rij te zien was tij­dens het Delft Frin­ge Festival.

De work­shop was echt gewel­dig leuk! Het prin­ci­pe van object­ma­ni­pu­la­tie stond cen­traal. Dit is dans waar­bij je als mens samen­werkt of inter­ac­tie hebt met een object, zoals een stoel, bal, boek of wat je maar kan beden­ken. De deel­ne­mers waren ver­steld van wat ze zelf konden!

Bekijk hier­on­der de foto’s gemaakt door Suzan­ne Vis­sers voor een mooie sfeer­im­pres­sie van de dansworkshop.