Terug naar overzicht

Winterfeest Cultuurhuis Delft

Kom dins­dag­avond 19 decem­ber langs bij het Win­ter­feest van Cul­tuur­huis voor een mooie start van de feest­da­gen. De avond is gevuld met muziek, gezel­lig­heid en lek­ke­re hap­jes. Ga op de foto in de kerst­stal en kijk een mooie kerst­film (wel­ke we gaan kij­ken is nog een ver­ras­sing!). Ieder­een is wel­kom! Neem gezel­lig je buren, fami­lie en vrien­den mee.

Pro­gram­ma Winterfeest

19.00 uur – inloop
19.30 uur – wel­komst­woord en proost met glüh­wein en chocolademelk
19.45 uur – optre­den The Gol­den Hearts, band van Open Stu­dio
20.35 uur – optre­den wijk­koor Noot­ge­val
21.00 uur – kerst­film in de aula

Cre­a­tie­ve work­shop en kerststal

Doe mee de gezel­li­ge cre­a­tie­ve work­shop van kun­ste­naar Maai­ke Kalk­ho­ven en maak een mooie kerst­bood­schap. Je kunt door­lo­pend aan­schui­ven tus­sen 19.45 tot 21.30. Mis ook zeker de gro­te Cul­tuur­huis kerst­stal niet voor gran­di­o­ze foto’s!

Soep en zoet

Er zijn tij­dens het Win­ter­feest ook aller­lei lek­ke­re hap­jes. Er is heer­lij­ke soep en zoe­te snacks, zoals kerst­koek­jes en baklava.

Er zijn geen kos­ten ver­bon­den aan de avond en je hoeft je niet aan te mel­den. Ieder­een die met Cul­tuur­huis Delft de kerst­pe­ri­o­de wil inlui­den is welkom!

Foto: Kerst­feest bij Cul­tuur­huis Delft 2021. Foto­graaf: Esther de Cuijper