Terug naar overzicht

 Kerst, Pippi en wij dan?!

Op zater­dag 17 decem­ber was het zover: de voor­stel­ling van de the­a­ter­groep. Na zes weken oefe­nen, oefe­nen en nog eens oefe­nen waren de kin­de­ren er hele­maal klaar voor. Alle ouders, ooms, tan­tes, opa’s, oma’s, broer­tjes en zus­jes zaten in het publiek. De kin­de­ren speel­den de win­ter­voor­stel­ling ‘Kerst, Pip­pi en wij dan?!’
De voor­stel­ling gaat over een gezin met drie kin­de­ren. Maar zij heb­ben geen cadeaus, geen kerst­boom en geen snoep­jes. Want hun ouders zijn er niet deze kerst. Maar dan komt Pip­pi Lang­kous bin­nen, met een kerst­boom en cadeaus en lek­kers! Pip­pi stelt voor om MET de kerst­boom te gaan dan­sen. “HUH?!” klinkt het door de hele kamer. “Je bedoelt dat we OM de boom gaan dan­sen?” Maar dat was nou juist wat Pip­pi niet bedoelde!
Ze dan­sen met de kerst­boom en het ver­haal lijkt mooi rond. Tot­dat Jae­len ineens naar voren stapt en zegt dat het hele­maal niet goed afloopt met de kin­de­ren! Zij zijn name­lijk nog steeds hele­maal alleen, en die Pip­pi is wel gezel­lig, maar de fami­lie is er niet... Dan ineens staat er een zuur­stok ach­ter hem, die vraagt of ze ook mee mag doen. Ver­schil­len­de kerst­voor­wer­pen komen op: een cadeau en een ren­dier dan­sen ook mee in de dans!
Als Jae­len uit­ein­de­lijk niet meer mee wil dan­sen, omdat hij het niet eens is met dit vro­lij­ke ein­de, komt de kerst­boom naar hem toe om te vra­gen toch mee te doen. Het cadeau­tje en het ren­dier zijn het met de kerst­boom eens: het is pas feest als ook alle men­sen mee mogen dan­sen! En zo dan­sten alle kin­de­ren en de kerst­voor­wer­pen hun eind­dans, waar­na een groot applaus los­barst­te. Het publiek was dui­de­lijk heel enthou­si­ast over het­geen wat ze net gezien had­den! En terecht, want de the­a­ter­groep speel­de de ster­ren van de hemel!

Wil je ook mee­doen met de theaterlessen? 

Aan­mel­den kan door een mail te stu­ren naar suzanne@cultuurhuisdelft.nl

Foto’s: de kin­de­ren van The­a­ter­groep Cul­tuur­huis Delft spe­len Kerst, Pip­pi en wij dan?! (Ange­la Kok)