Terug naar overzicht

Cultuur Club After School

Wat: The­a­ter­les After school
Wan­neer: woens­dag; 18 janu­a­ri t/m 22 febru­a­ri
Tijd: 12.30 – 13.30 uur
Waar: Van Rij­slaan (in de speel­zaal van de Dal­ton school Eglan­tier Buiten)
Voor wie: kin­de­ren uit groep 4 t/m 8
Kos­ten: gratis

The­a­ter is leuk! Je gaat aan de slag met het spe­len van een rol, uit­beel­den van emo­ties, samen­spe­len met ande­ren en het ont­hou­den van tek­sten. The­a­ter­juf Suzan­ne leert het je allemaal!

De the­a­ter­les­sen zijn voor ieder­een, kin­de­ren met erva­ring met the­a­ter maar ook kin­de­ren die nog nooit the­a­ter­les heb­ben gevolgd. Dit les­blok is zes les­sen. Wil je daar­na door­gaan met the­a­ter­les? Dan kun je je weer aan­mel­den voor het vol­gen­de lesblok. 

Aan­mel­den: suzan­ne@cultuurhuisdelft.nl. Ver­meld je naam, leef­tijd en het tele­foon­num­mer van je ouders.

Let op: De les­sen zijn voor ieder­een. Ook als je niet op de Dal­ton­school zit!

Aan­mel­den
Suzanne Vissers

Over juf Suzanne

The­a­ter­do­cent Suzan­ne Vis­sers was 9 jaar toen ze op the­a­ter­les ging. Later volg­de ze les­sen bij The­a­ter Rot­ter­dam en de Toneel­aca­de­mie Maas­tricht. Nu geeft ze al ruim een jaar met veel ple­zier les in de wijk Bui­ten­hof. Bij de the­a­ter­groep in buurt­cen­trum Bui­ten­ge­woon en op meer­de­re basisscholen.

Bekijk de flyer

Theaterles After School
Theaterles After School