Terug naar overzicht

Internationale Vrouwendag Cultuurhuis

Inter­na­ti­o­na­le Vrou­wen­dag is een wereld­wij­de dag waar­op de soci­a­le, eco­no­mi­sche, cul­tu­re­le en poli­tie­ke pres­ta­ties van vrou­wen wor­den gevierd. Het wordt jaar­lijks gevierd op 8 maart. Ook bij Cul­tuur­huis Delft vie­ren we deze dag! Er zijn vol­op acti­vi­tei­ten spe­ci­aal voor vrou­wen op onze loca­tie in de Bui­ten­hof en de Voorhof. 

Inter­na­ti­o­na­le Vrou­wen­dag in de Buitenhof

Kof­fie­och­tend – 10:00 tot 11:30 uur – The Cul­tu­re, Mozart­laan 670 – gratis

We nodi­gen alle vrou­wen uit de Bui­ten­hof van har­te uit voor een kop kof­fie of thee en wat lek­kers op dins­dag 8 maart in wijk­cen­trum The Cul­tu­re. Omdat het de kick-off is van een vas­te kof­fie­och­tend in de wijk én het Inter­na­ti­o­na­le Vrou­wen­dag is, maken we er een spe­ci­a­le edi­tie van met muziek, lek­kers, ont­moe­ting, wel­l­ness en... ‘Heel Bui­ten­hof Bakt!’ Trek de bak­vor­men uit de kast, pluis je recep­ten­boe­ken uit en neem jouw zelf­ge­bak­ken taart, cake of koek­jes mee naar de kof­fie­och­tend op dins­dag 8 maart. Een vak­kun­di­ge jury kiest de winnaar.

Dan­ce Batt­le Women Con­nec­ted – 13:00 tot 15:00 uur – onli­ne – gratis

Cul­tuur­huis Delft daagt alle vrou­wen uit de Bui­ten­hof uit om mee te dan­sen met de Zoom-par­ty van Women Con­nec­ted. Doe mee van­uit je huis­ka­mer, werk of de kan­ti­ne. Samen met je collega’s, buur­vrouw, je moe­der, vrien­din­nen of je oma. Het wordt een echt feest­je! Tij­dens de Zoom-par­ty is er een work­shop ori­ën­taal­se dans, een cat­walk en een dan­ce batt­le. De dressco­de is ‘krach­tig en vrou­we­lijk’. Er zijn leu­ke prij­zen te winnen!

Meld je aan via 06–51934550 of info@womenconnected.nl en ont­vang de Zoom-link direct in je mail­box of WhatsApp.

Inter­na­ti­o­na­le Vrou­wen­dag in de Voorhof

Fees­te­lij­ke vrou­wen­mid­dag – 16:00 tot 18:00 uur – Abts­wou­de Bloeit, Aart van der Leeuwlaan 332 – gratis

Cul­tuur­huis Delft nodigt alle vrou­wen uit de Voor­hof uit om samen Inter­na­ti­o­na­le Vrou­wen­dag te vie­ren! Van­af 16 uur is er kof­fie & thee met lek­kers en een mode­show met twee­de­hands kle­ding. Ook kun je genie­ten van een stoel­mas­sa­ge van Natas­ja of een knip­beurt van Kap­sa­lon Coco. Alles is gra­tis, loop gezel­lig binnen!

Diner-buf­fet – 18:00 – 20:00 uur – Abts­wou­de Bloeit, Aart van der Leeuwlaan 332 – € 10,- p.p. 

Schuif aan voor een heer­lijk diner-buf­fet. Om 18:00 uur start het Bistro Boes Buf­fet van kok­kin Bou­chra (€ 10,- p.p.) met live muziek van dj Nouq en plek voor een dans­je. Reser­ve­ren kan via suzanne@cultuurhuisdelft.nl of bel/app naar 06–14448887.

Foto boven­aan: Esther de Cuijper

Flyer Koffieochtend vrouwendag
Flyer vrouwendag women connected
Internationale Vrouwendag Cultuurhuis